×
Zmiana wielkości czcionki:

Najczęstsze bariery w komunikacji

Najczęstsze bariery w komunikacji
[right][i][size=3][font=Arial][color=#000000]„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia”. Brian Tracy[/color][/font][/size][/i][/right] [color=#000000][font=Arial] [size=3]Podejmując zatrudnienie jedną z najważniejszych rzeczy, która prowadzi nas do sukcesu jest skuteczna komunikacja. To dzięki właściwie zrozumianym przekazom, możemy dokładnie wykonywać nasze zadania oraz obowiązki, które zleca nam pracodawca. Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością pracodawca czasami ma obawy, czy dana osoba poradzi sobie ze stawianymi przed nią zadaniami i czy we właściwy sposób je zrozumie. Na pierwszą myśl przychodzą nam problemy związane z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu.  Są to istotne problemy, które wpływają na jakość przekazu, jednak wyróżnia się jeszcze inne bariery, utrudniające komunikację.[/size][/font][/color] [justify][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Najczęściej spotykanymi barierami w komunikacji są:[/b][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Słyszenie tego, co chce się usłyszeć[/b][/font][/size][/color][/li] Jednostka nie skupia się, na dokładnym słuchaniu wypowiedzi innych jednostek, tylko odbiera to co podpowiada jej umysł. Taka sytuacja występuje w momencie np., gdy przekaz nie jest zgodny z koncepcją i jest do niej odpowiednio dopasowywany.[/ul] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Ignorancja pewnych informacji[/b][/font][/size][/color][/li] W momencie, kiedy przekaz jest sprzeczny z ideami adresata komunikatu, jest on ignorowany.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Percepcja osoby komunikującej[/b][/font][/size][/color][/li] Dość często spotykamy się z sytuacją, kiedy trudno jest oddzielić emocje, które towarzyszą nam wobec nadawcy, od treści komunikatu, który przekazuje.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Wpływ grupy[/b][/font][/size][/color][/li] Grupa, bardzo często wpływa na postawy, emocje oraz czynności jakie wykonujemy. Jednostki zwykle są bardziej podatni na wpływ swojej grupy, niż osoby z poza niej.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Różne znaczenie słów dla różnych osób [/b][/font][/size][/color][/li] Używanie tych samych słów w momencie, gdy dla dwóch odrębnych jednostek ich znaczenie jest definiowane zupełnie inaczej.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Komunikacja niewerbalna[/b][/font][/size][/color][/li] Mowa ciała, przyjęta postawa, ton głosu, może nie utożsamiać się z wypowiadanym komunikatem i przez to również wpływać na zrozumienie przekazu.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Emocje[/b][/font][/size][/color][/li] Emocje, takie jak smutek, złość, żal czy radość wpływają na odbiór przekazu. W stanie silnego wzburzenia, rozsądne i słuszne wiadomości mogą zostać odrzucone i potraktowane jako mało istotne.[/ul] [/justify] [justify][ul] [li][color=#000000][size=3][font=Arial][b]Szum[/b][/font][/size][/color][/li] Są to głośne dźwięki, które dochodzą z otoczenia. Dość często zniekształcają, przeszkadzają i zaciemniają obraz komunikatu.[/ul] [ul] [li][b][color=#000000][size=3][font=Arial]Wielkość grupy[/font][/size][/color][/b][/li] Im bardziej większa grupa, w której przekazywany jest komunikat, tym większe występują problemy w porozumiewaniu się1.[/ul] [/justify] [font=Arial] Aleksandra Surma-Wiśniewska Trener pracy [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif]________________________[/font][/size][/color] [size=2][color=#212529][font="Open Sans", sans-serif][i][sup][size=1]1 [/size][/sup]Zob. M. Amstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007[/i][/font][/color][/size][/font]