×
Zmiana wielkości czcionki:

Postanowienia ogólne

Informujemy, iż Administratorem danych jest Fundacja Fuga Mundi siedzibą w Lublinie, przy ul. Huniczej 20 B. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi jest prowadzona pod adresem ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail praca@ffm.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.praca.ffm.pl telefonicznie 81 534 82 95. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą  prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie bowiązujących przepisów prawa.  Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Inspektorem Ochrony Danych sobowych w Fundacji Fuga Mundi jest Pan Rafał Niezabitowski, kontakt: iodo@ffm.pl. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.