×
Zmiana wielkości czcionki:

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia - zmiany od 1 stycznia 2022r.

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia - zmiany od 1 stycznia 2022r.
[justify]Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi nawet po ustaniu ubezpieczenia, czyli np. w sytuacji w której jego umowa o pracę wygasła.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Od 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego będzie przysługiwał maksymalnie przez 91 dni [/b]za okres:[/justify] [justify][/justify] [ol] [li]niezdolności do pracy, [/li] [li]niemożności wykonywania pracy z powodu:[/li] • decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi;• poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;• przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, szpitalu albo innym zakładzie leczniczym w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.[/ol] [justify] Uwaga! Od powyższej zasady występują wyjątki. Okres pobierania zasiłku do 91 dni nie będzie dotyczył niezdolności do pracy: [ul] [li] spowodowanej [b]gruźlicą[/b] (nie dłużej niż 270 dni),[/li] [li]występującej [b]w trakcie ciąży [/b](nie dłużej niż 270 dni), [/li] [li]powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (nie dłużej niż 180 dni),.[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]W sytuacji gdy dana osoba wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła wystąpić o [b]świadczenie rehabilitacyjne[/b].  Świadczenie to można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Zwrócić należy uwagę, że nie wszystkim osobom po ustaniu zatrudnienia będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. [b]ZUS nie wypłaci zasiłku chorobowego, jeżeli:[/b] [ul] [li][b]osoba ma ustalone[b] prawo do renty lub emerytury[/b] z tytułu niezdolności do pracy;[/b][/li] [li]osoba[b] kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność[/b] zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;[/li] [li]osoba jest uprawniona [b]do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;[/b][/li] [li]osoba nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie ubezpieczenia, ponieważ [b]nie przepracowała wymaganego okresu wyczekiwania,[/b][/li] [li]ubezpieczenie [b]ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku,[/b][/li] [li]osoba [b]podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników[/b], określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] Małgorzata Ul Prawnik