×
Zmiana wielkości czcionki:

Rola trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym

Rola trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym
[center][b]Praca dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z ważniejszych elementów rehabilitacji oraz integracji społecznej. Wpływa na zwiększenie niezależności finansowej, aktywności społecznej a przede wszystkim na poczucie własnej wartości.[/b][/center] [center][/center] [justify]Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami wprowadzono metodę pracy zwaną zatrudnieniem wspomaganym. Celem tego działania jest wsparcie osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W całym procesie kluczową rolę odgrywa trener pracy, który wspiera osobę z niepełnosprawnością na różnych etapach aktywizacji zawodowej. Jego rolą jest rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych klienta oraz pomoc w reintegracji społeczno-zawodowej. [/justify] [justify]Pierwszym etapem jest zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością, czyli rekrutacja do projektu. Podczas rekrutacji klient, czyli osoba z niepełnosprawnością dowiaduje się czym jest zatrudnienie wspomagane i na czym polega rola trenera pracy. [/justify] [justify]Kolejny krok to stworzenie profilu zawodowego. Trener pracy wspólnie z klientem tworzą plan działania związany z aktywizacją zawodową, biorąc pod uwagę możliwości, kwalifikacje, potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i inne mocne strony osoby z niepełnosprawnością. [/justify] [justify]Trzecim etapem jest poszukiwanie zatrudnienia. Trener pomaga znaleźć właściwe miejsce pracy dla klienta. Ważnym elementem jest dopasowanie potrzeb klienta do wymagań pracodawcy. Podczas współpracy z klientem oraz pracodawcą wspólnie ustalają odpowiednie stanowisko, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami osoby niepełnosprawnej oraz potrzebami zatrudniającego. [/justify] [justify]Czwarty etap a jednocześnie najważniejszy to wsparcie osoby w miejscu pracy. Rolą trenera jest wprowadzenie klienta w nowe środowisko, pomoc we wdrożeniu się w obowiązki oraz rozwiazywanie bieżących problemów osoby zatrudnionej, jak też pracodawcy. [/justify] [justify]Ostatnim krokiem  jest  monitorowanie klienta w miejscu pracy. Na tym etapie trener zatrudnienia wspomaganego monitoruje działania klienta, nieustannie wspiera go w utrzymaniu pracy i dalszym rozwoju zawodowym. W sytuacjach trudnych służy pomocą w rozwiązywaniu problemów, jednak cały czas dąży do tego, aby osoba zatrudniona mogła samodzielnie decydować o swojej ścieżce zawodowej i aby uwierzyła w swój potencjał oraz sprawczość. [/justify] [justify]Bardzo ważną zasadą w pracy trenera jest przede wszystkim odpowiednie wsparcie klienta. Czasem dotyczy to wzmocnienia wiary w siebie, a czasem potrzebny jest cały proces. Wynika to z faktu iż każdego człowieka cechuje wyjątkowość i inny potencjał. Różne doświadczenia życiowe, zainteresowania, preferencje czy osobiste uwarunkowania sprawiają, że praca z klientem musi mieć wymiar indywidualny. [/justify] [justify]Rola trenera pracy przynosi wiele pozytywnych rezultatów. Dla osób z niepełnosprawnościami wsparcie trenera jest niezwykle cenne nie tylko w wymiarze społeczno-psychologicznym, ale również zawodowym. Trenerzy pracy łamią liczne stereotypy również wśród pracodawców i zmieniają postrzeganie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.[/justify] [justify][/justify] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Małgorzata Cymborska[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Trener pracy[/font][/size]