×
Zmiana wielkości czcionki:

Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom

Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom
Prawa osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikają z kodeksu pracy i z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. O warunkach zatrudnienia decyduje stopień niepełnosprawności. Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: • znaczny (pierwsza grupa inwalidzka), • umiarkowany (druga grupa inwalidzka), • lekki (trzecia grupa inwalidzka). Osoba niepełnosprawna może szukać ofert na otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej, przystosowanych do zatrudniania osób z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.  Przywileje osoby niepełnosprawnej w pracy to m.in.: [b]Krótszy czas pracy[/b] Osoba z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. [b]Wykonywanie obowiązków tylko w ciągu dnia[/b] Pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (8 godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00). Ograniczenia dotyczące pory nocnej i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych. [b]Dodatkowa przerwa w pracy[/b] Osoba niepełnosprawna może korzystać z dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Trwa ona 15 minut i wlicza się do czasu pracy. [b]Dłuższy urlop wypoczynkowy[/b] Zatrudnionym, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego. W efekcie zamiast z 20 lub 26 dni korzystają z 30 albo 36 dni wolnych od pracy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie urlopowe.  [b]Dodatkowe płatne dni wolne[/b] Pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może skorzystać również z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może przeznaczyć na: • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, • wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie można zrobić tego poza godzinami pracy. Ewa Fabjanowicz Animator społeczny