×
Zmiana wielkości czcionki:

Przekraczanie barier w procesie komunikowania

Przekraczanie barier w procesie komunikowania
[right][size=3][i]„Większość ze znanych mi ludzi sukcesu więcej słucha niż mówi”. Bernard Baruch[/i][/size][/right] [justify][/justify] [justify][size=3]Komunikacja jest nieodłącznym elementem sukcesu jaki możemy odnieść w danej organizacji/grupie/zespole. Należy pamiętać, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami, proces komunikowania się jest bardziej skomplikowany. Wymaga on większej uwagi niżeli w przypadku innych jednostek. Ze względu na brak jednolitej definicji barier w komunikacji osób z niepełnosprawnościami wg. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uważa się, że bariery w komunikowaniu to ograniczenia, które uniemożliwiają bądź utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne porozumiewania się z otoczeniem, jak również przekazywanie informacji. [/size][/justify] [b][size=3][u]Do barier występujących w procesie komunikacji zalicza się: [/u][/size][/b] [justify][ul] [li]Słyszenie tego, co chce się usłyszeć[/li] [li]Percepcja osoby komunikującej[/li] [li]Ignorancja pewnych informacji[/li] [li]Wpływ grupy[/li] [li]Różne znaczenie słów dla różnych osób [/li] [li]Komunikacja niewerbalna[/li] [li]Emocje[/li] [li]Szum[/li] [li]Wielkość grupy[/li] [/ul] [/justify] [justify][center][b][size=3]Sposoby przekraczania barier występujących podczas procesu komunikowania:[/size][/b][/center] [center][/center] [size=3][b]Dostosowywanie się do rzeczywistości osoby, która odbiera wiadomość[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Warto przewidzieć reakcję odbiorcy na komunikat, który zostanie przekazany. Należy zwrócić uwagę na fakt, że komunikat powinien zostać dopasowany do zainteresowań, jak również do języka jakim się dana osoba posługuje. Faktem jest też, że jednostki bardzo często odrzucają to, co im się nie podoba, i to co jest sprzeczne z ich zainteresowaniami. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Korzystanie z informacji zwrotnych[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Żeby upewnić się, że odbiorca określonego komunikatu zrozumiał go we właściwy sposób, należy uzyskać odpowiedź na otrzymany komunikat. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Bezpośrednia komunikacja[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Wykorzystując możliwości jakie posiadamy, należy wybierać częściej formę ustną a nie pisemną. Podczas bezpośredniej rozmowy jest większa szansa aby komunikat został dostosowany do reakcji odbiorcy. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Użytkowanie różnych kanałów komunikacyjnych[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Są to typy wiadomości, jaki należy przekazywać w formie pisemnej, które powinno się uzupełniać przekazami w formie ustnej. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Korzystanie ze wzmocnień[/b][/size][/justify] [justify][size=3]W trakcie przekazu wiadomości należy zwracać uwagę i podkreślać najistotniejsze i najważniejsze kwestie. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Używanie bezpośredniego języka[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Aby osiągnąć efekt i mieć pewność, że przekaz został we właściwy sposób odebrany, należy korzystać z prostych słów, unikać mowy potocznej oraz zbytnio skomplikowanych zdań. [/size][/justify] [justify][size=3][b]Redukcja szumu[/b][/size][/justify] [justify][size=3]Informacje muszą być przekazywane bezpośrednio do odbiorcy komunikatu i należy kontaktować się od razu z osobą, której dotyczy dany przekaz, wiadomość. Omija się różnego rodzaju szczeble hierarchiczne w grupie[sup]1[/sup].[/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3]Aleksandra Surma-Wiśniewska, [/size][/justify] [justify][size=3]Trener pracy[/size][/justify] _______________________________________ [i][size=2][sup]1[/sup]M. Amstrong, Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007[/size][/i]