×
Zmiana wielkości czcionki:

Na czym polega SWOT osobisty? - Bilans mocnych i słabych stron

Na czym polega SWOT osobisty? - Bilans mocnych i słabych stron
Każda osoba ma słabe i mocne strony. Ich znajomość pozwala lepiej kierować rozwojem kariery zawodowej. Aby osiągnąć sukces na rynku pracy, warto więc przeprowadzić tzw. SWOT osobisty. Tego typu analiza pomaga w rozwiązywaniu problemów oraz w realizacji założonych celów. [b]Czym jest analiza SWOT?[/b] Sama nazwa „SWOT” to akronim pochodzący od czterech angielskich słów, które określają elementy składowe całej analizy: • [b]S[/b] (strengths) – mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi zalety; • [b]W[/b] (weaknesses) – słabe strony, czyli wszystko to, co jest uważane za wady; • [b]O [/b](opportunities) – szanse, które umożliwiają jakąś korzystną zmianę; •[b] T [/b](threats) – zagrożenia, które mogą zwiększać ryzyko niepowodzenia lub wystąpienia niekorzystnych zmian. [b]Na czym polega SWOT osobisty?[/b] SWOT osobisty przypomina klasyczną analizę biznesową – zasady są praktycznie takie same. Aby go przeprowadzić, należy zastanowić się nad swoimi cechami osobowości, a także umiejętnościami, wartościami i zainteresowaniami. Każdy z elementów SWOT osoby warto więc rozłożyć na czynniki pierwsze i odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pomogą we właściwym ujęciu zalet, wad, szans i zagrożeń. [b]Mocne strony:[/b] • Jakie mam zalety? • Co mnie wyróżnia? • W czym jestem lepszy od innych? • Jakie umiejętności wyróżniają mnie na rynku pracy? • Co inni ludzie uważają za moje mocne strony? • Co udało mi się osiągnąć i z czego jestem dumny? • Jakie silne strony widzą w Tobie inni? • Z których osobistych osiągnięć zawodowych i prywatnych jestem najbardziej dumny? [b]Słabe strony:[/b] • Jakie są moje wady? • W jakich zadaniach w pracy nie czuję się dobrze? • Jakie mam negatywne nawyki w pracy? • Jakie cechy osobowości przeszkadzają mi w pracy i blokują rozwój? • Jakie mam obawy? • Co Twoi znajomi uważają za Twoją największą słabość? [b]Szanse:[/b] • Co mogę zrobić, by dalej się rozwijać? • Czego nowego mogę się nauczyć? • Jakie możliwości mogą wynikać ze zmian na rynku pracy? • Czy mogę liczyć na awans i jakie wymagania muszę spełnić, żeby go zdobyć? • Czy moja branża jest przyszłościowa? [b]Zagrożenia:[/b] • Z jakimi przeszkodami muszę się mierzyć? • Czy konkurencja w mojej branży rośnie? • Czy istnieje ryzyko, że mogę stracić pracę? Dlaczego? • Czy jest coś, z czym sobie nie radzę, a powinienem (np. z technologiami)? Oczywiście SWOT osobisty w przypadku każdego pracownika wygląda nieco inaczej. Każdy ma inne mocne i słabe strony oraz w inny sposób może wykorzystywać stojące przed nim szanse, a także eliminować pojawiające się zagrożenia. Aby ułatwić sobie poprawne przeprowadzenie analizy, warto znać przykłady cech i okoliczności, które można w niej umieścić: • mocne strony – ukończenie prestiżowych studiów, biegła znajomość języków obcych, długie doświadczenie w branży; • słabe strony – mała odporność na stres, brak asertywności, trudności z przystosowywaniem się do zmian; • szanse – duże zapotrzebowanie na pracowników z branży, w której się pracuje, możliwość doszkalania się w wybranym zakresie, perspektywa rozwoju w obecnym przedsiębiorstwie; • zagrożenia – duża konkurencja, rosnące bezrobocie, coraz większe wymagania pracodawców. Taki SWOT osobisty daje ogólny ogląd sytuacji i pokazuje, na czym warto się skoncentrować. Na jego podstawie należy zastanowić się, w jaki sposób można wzmocnić swoje mocne strony i wyeliminować słabe, a także jak zredukować zagrożenia i w pełni wykorzystać dostępne możliwości. Marzena Kocot  Trener pracy