×
Zmiana wielkości czcionki:

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca
[justify]Dla znacznej części osób [b]orzeczenie o stopniu niepełnosprawności[/b] jest formalną podstawą do organizacji życia od strony zarobkowej. Obecnie sfera aktywizacji zawodowej oraz socjalnej kładzie ogromny nacisk na tworzenie odpowiednich warunków dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W coraz większym stopniu dba się o to, by osoby niepełnosprawne miały stworzone warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i wykorzystywały swój potencjał do rozwoju swojego jak i firmy, która je zatrudnia. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ często są to pracownicy kompetentni, dobrze wykształceni i sumienni, a pracodawca może liczyć na dofinansowanie ze strony instytucji do zatrudnienia takich osób u siebie w firmie.[/justify] [justify][/justify] [justify]Stereotypy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy powoli zaczynają odchodzić do lamusa. Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest już czymś nadzwyczajnym, ale z punktu widzenia pracodawcy korzystnym przedsięwzięciem w które wpisuje się także szeroko pojęta społeczna odpowiedzialność biznesu. Rozwój socjalny i społeczny wpływa na postrzeganie osób niepełnosprawnych z dbałością o potencjał jednostki. W związku z tym wdrażane są procedury przystosowawcze, a to oznacza dostosowywanie poszczególnych miejsc pracy, czasu pracy, postaci stanowisk i zakresu obowiązków do osób niepełnosprawnych, na podstawie szczegółowej procedury opiniowania specjalistycznego według studium przypadku. Liczne instytucje, [b]w tym urzędy pracy [/b]oraz ośrodki zarządzania zasobami ludzkimi, z powodzeniem wdrażają osoby z dysfunkcjami w struktury pracownicze, co przynosi obopólną korzyść.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Jakie korzyści daje orzeczenie o niepełnosprawności dla pracodawcy?[/b] Korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przede wszystkim [b]dofinansowanie[/b] z instytucji państwowych wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a także dofinansowanie wynagrodzenia. W przypadku zakładu pracy chronionej i pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia.[/justify] [justify][/justify] [justify]Refundacja kosztów utrzymania pracownika z niepełnosprawnością dotyczy także składek ZUS, a wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.[/justify] [justify][/justify] [justify][color=#5f6368][font=Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#202124][size=3]Anna Ciemięga[/size][/color][/font][/color][/justify] [justify][color=#5f6368][font=Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#202124][size=3]Trener pracy[/size][/color][/font][/color][/justify]