×
Zmiana wielkości czcionki:

Planowanie kariery zawodowej dla osoby z niepełnosprawnością

Planowanie kariery zawodowej dla osoby z niepełnosprawnością
[justify]Czasami wymarzona przez osobę z niepełnosprawnością kariera może wydawać się nierealistyczna z twojego punktu widzenia i według bliskich osoby z niepełnosprawnością. Nie wolno jednak od razu zabijać jej marzeń. Najpierw warto się jeszcze raz dokładnie przyjrzeć sprawie; być może okaże się, że przy udzieleniu właściwego wsparcia obsadzenie osoby z niepełnosprawnością w tej pracy może się powieść. Z drugiej strony, dana osoba może potrzebować pomocy, żeby zrozumieć, jakich kompetencji wymaga wymarzony zawód lub pogodzić się z poziomem posiadanych umiejętności. A to może wymagać czasu.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Dokonywanie realistycznych wyborów wymaga:[/b][/justify] [justify]• wiedzy na temat wymogów danego zawodu w zakresie umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia oraz etapów danej kariery,[/justify] [justify]• zrozumienia i wiedzy na temat umiejętności oraz zainteresowań osoby z niepełnosprawnością w celu ustalenia, w jakim stopniu odpowiadają one wymaganiom w wybranej pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Kolejny etap procesu planowania kariery zawodowej polega na udzieleniu wsparcia osobie z niepełnosprawnością w zrozumieniu wymagań związanych z daną pracą zawodową i etapami kariery.[/justify] [center][b][size=4]Wymagania związane z daną karierą zawodową[/size][/b][/center] [justify][/justify] [justify][b]Wymagania zawodowe można podzielić na dwie kategorie:[/b][/justify] [justify]• kwalifikacje konieczne w danym zawodzie/pracy,[/justify] [justify]• umiejętności potrzebne w danym zawodzie/pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Na przykład, jeśli dana osoba z niepełnosprawnością pragnie pracować jako mechanik samochodowy, to z reguły będzie musiała dysponować określonymi kwalifikacjami lub posiadać odpowiedni certyfikat/dyplom wydany na podstawie szkolenia i/lub stażu. Będzie musiała również mieć dobrą motorykę dużą i małą, być względnie silna i posiadać dobrą koordynację. Osoba, która chce w tym zawodzie odnieść sukces, powinna również dysponować określonymi umiejętnościami: ubrudzenie się nie powinno dla niej stanowić problemu, powinna opanować „żargon” mechaników, żeby móc swobodnie omawiać określone kwestie z klientami oraz współpracownikami z warsztatu oraz posiadać umiejętność rozwiązywania problemów.[/justify] [justify][/justify] [justify]Osoby z niepełnosprawnością nie zawsze przechodzą formalne szkolenie zawodowe, choć ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Mogą jednak posiadać formalne kwalifikacje nabyte w trakcie edukacji szkolnej lub kursów dla dorosłych. Mogą one okazać się użyteczne w przypadku określonych rodzajów pracy; mogą być wśród nich: certyfikaty poświadczające podstawowe umiejętności obsługi komputera, certyfikat z zakresu ogrodnictwa, certyfikat szkolenia dotyczącego utrzymania higieny osobistej itp.[/justify] [justify][/justify] [justify]Omawiając kwestię niepełnosprawności w społeczeństwie, nie sposób pominąć faktu, że dla znacznej części osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalną podstawą do organizacji życia od strony zarobkowej. Obecnie sfera aktywizacji zawodowej oraz socjalnej kładzie ogromny nacisk na tworzenie odpowiednich warunków dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W coraz większym stopniu dba się o to, by osoby niepełnosprawne miały stworzone warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i wykorzystywały swój potencjał do rozwoju swojego jak i firmy, która je zatrudnia. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ często są to pracownicy kompetentni, dobrze wykształceni i sumienni, a pracodawca może liczyć na dofinansowanie ze strony instytucji do zatrudnienia takich osób u siebie w firmie.[/justify] Sylwia Cękalska  Specjalista ds. rekrutacji