×
Zmiana wielkości czcionki:

Potencjał zawodowy osób z zespołem Aspergera

Potencjał zawodowy osób z zespołem Aspergera
[justify][size=3][font=sans-serif]Zespół Aspergera charakteryzuje się powtarzającymi układami cech, zachowań, a także  zdolności występujących głównie u chłopców. Jest zaburzeniem ze spectrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder – ASD). Aby zrozumieć różnice pomiędzy spectrum autyzmu a zespołem Aspergera należy wspomnieć, że trudności występujące u osób z autyzmem objawiają się również u osób z zespołem Aspergera, ale w odmienny sposób oraz w innym natężeniu.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, który charakteryzuje się:[/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]brakiem umiejętności tworzenia relacji społecznych i ich rozumienia,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]brakiem umiejętności komunikowania się,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]brakiem umiejętności myślenia abstrakcyjnego i empatycznego.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Pomimo tego, że do dziś o zespole Aspergera dalej dość mało wiemy, można już dokonywać diagnozy na podstawie cech, które wyznaczyła Lorena Wing. Opisała ona główne kliniczne charakterystyki zespołu Aspergera, które powtarza za Hansem Aspergerem, jednak są również inne rozwinięte i doprecyzowane. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Są to:[/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]brak empatii,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pedantyczna, repetytywna mowa,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]naiwny, nieadekwatny do sytuacji, jednostronny typ interakcji,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]bardzo uboga komunikacja pozawerbalna,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]głębokie zafascynowanie pewnymi tematami,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]niezdarność, źle skoordynowana motoryka i dziwaczna postura[sup]1[/sup].[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Z drugiej strony osoby z zespołem Aspergera wyróżniają się cechami, które są pożądane przez pracodawców. Są to:[/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]wiarygodność,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]motywacja do pracy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wysoki poziom umiejętności technicznych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]dokładność i zwracanie uwagi na szczegóły,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]dobra koncentracja podczas rutynowych zajęć i procedur,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pamięć do faktów i liczb,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]logiczne podejście do zadań,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]sprawność manualna[sup]2[/sup].[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zauważa się również, że zwykle zainteresowania osób z zespołem Aspergera, skupiają się w obszarach informatyki, matematyki czy historii. W obranym przez siebie obszarze rozwijają się ponadprzeciętnie ze względu na posiadaną zdolność zapamiętywania długich tekstów bez żadnego wysiłku. Osoby z zespołem Aspergera posiadają całą grupę pozytywnych cech, które determinują ich rozwój zawodowy. Jednak mimo to, pracodawcy boją się zatrudniać takie osoby.  Należy jednak podkreślić, że  w momencie gdy osoba z zespołem Aspergera otrzymuje zadanie, związane z jej zainteresowaniami, wykazuje się ogromną motywacją, jak również szczególną dokładnością i determinacją do jak najlepszego wykonywania określonych zadań. Wyjątkowe i wyróżniające się zdolności z zakresu wielu dziedzin, np. matematyki, fizyki, geografii mogą i są, dobrym kapitałem dla potencjalnych pracodawców. Osoby z zespołem Aspergera, posiadają również szczególne umiejętności w zakresie informatyki. Wykazują się ponadprzeciętną znajomością procesów komputerowych, co pozwala na szybsze naprawienie sprzętów, czy usuwanie usterek w porównaniu do pozostałych pracowników. Niektórzy również posiadają niezwykłe zdolności w zakresie nauk humanistycznych, wykazując się znajomością zagadnień i pojęć politycznych, jak również historycznych.  Jednak pomimo wielu zalet i pozytywnych cech, a także wyróżniania się szczególną inteligencją, osoby z zespołem Aspergera posiadają również szereg deficytów rozwojowych, które wpływają na ich pracę w zespole. Zaliczają się do nich zaburzenia komunikacji, problemy z interakcją społeczną, hałas czy obecność na stanowiskach reprezentatywnych.  Zatrudnienie osoby z zespołem Aspergera stanowi dla pracodawców nie lada wyzwanie. Jednak dzięki organizacji szkoleń, przynoszących korzyści dla całych zespołów, dostosowaniu warunków oraz miejsc pracy do ich potrzeb, wykorzystaniu ich wiedzy a także typowo technicznych umiejętności - zyskują pracowników, którzy mogą przynieść korzyści na polu naukowym, społecznym oraz gospodarczym[sup]3[/sup].  [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify]Marzena Hałasa,[/justify] [justify]Doradca zawodowy[/justify] [size=3][font=sans-serif]______________________________________________[/font][/size] [size=2][i][font=sans-serif][sup]1 [/sup]T. Attwood, Zespół Aspergera, Poznań, Zysk i S-ka, 1998 [sup]2 [/sup]O. Frączak- Faure, J. Zgierski, Zatrudnianie osób z Zespołem Aspergera. Poradnik praktyczny. Fraszka Edukacyjna sp. Z o.o we współpracy z Fundacja Synapsis, 2008[/font][/i][/size] [font=sans-serif][size=2][i][sup]3 [/sup]Zob. T.  Attwood, Zespół Aspergera, Kompletny przewodnik. Gdańsk, Harmonia 2013[/i][/size][/font]