×
Zmiana wielkości czcionki:

Stopnie niepełnosprawności i przywileje związane z nimi

Stopnie niepełnosprawności i przywileje związane z nimi
[b]W orzecznictwie istnieją 3 stopnie niepełnosprawności:[/b] -lekki -umiarkowany -znaczny W związku z tym, iż każdy stopień łączy się z pewnymi ograniczeniami, istnieją pewne przywileje, związane ze stopniem nadania go przez Powiatowy/ miejski  zespół orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania. [b]Stopień lekki[/b] Stopień ten nie ogranicza pracowników do wykonywania zawodu. Ulgi obejmujące te osoby to: -czas pracy do 8h dziennie/40h w tygodniu, -zakaz pracy w trybie nocnym, -takie osoby nie mogą wykonywać nadliczbowych godzin w pracy, - dodatkowa 15 minutowa przerwa, -ulga rehabilitacyjna ( osoba ma prawo skorzystać z niej w corocznym odliczeniu podatkowym  i są to takie rzeczy jak: koszty transportu związane z leczeniem, koszty pobytu na turnusach rehabilitacyjnych,  koszty zakupów materiałów szkoleniowych, czy też przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby), -dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny ( m. in na turnusy rehabilitacyjne, zmniejszenie barier architektonicznych, zakup przedmiotów niezbędnych do rehabilitacji) [b]Umiarkowany stopień[/b] Osoba z tym stopniem niepełnosprawności posiada obniżoną funkcjonalność organizmu,a  w związku z tym, posiada większe ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Ulgi jakie obejmują takie osoby to: - czas pracy do 7h dziennie/ 35 h w tygodniu, -zakaz pracy w trybie nocnym, - dodatkowa 15 minutowa przerwa, - dodatkowy 10 dniowy urlop wypoczynkowy (już w pierwszym roku pracy), -osoby w wieku 16-24 lata mogą skorzystać z ulgi w publicznych środkach transportu, w związku z wizytami u lekarza, dojazdami do szkoły( 78% zniżki), -karta parkingowa ( dla osób  mających ograniczenia wzrokowe, ruchowe i neurologiczne) - dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rehabilitację i bariery architektoniczne. [b]Znaczny stopień [/b] Osoba z tym stopniem niepełnosprawności orzekana jest jako osoba niezdolna do pracy lub zdolna, ale tylko w pracy chronionej. Ulgi jakie obejmują te osoby to: -czas pracy do 7h dziennie/ 35h w tygodniu, -zakaz pracy w trybie nocnym, -dodatkowa 30 minutowa przerwa, -zwolnienie z podatku cywilnoprawnego w związku z zakupem niezbędnych rzeczy do rehabilitacji, - odliczenie podatku w związku z udogodnieniem środowiska takiej osobie, -odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, -ulgi w transporcie miejskim  ( należy szukać na stronach zakładów komunikacji PKP i PKS) -uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez PFRON w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowej. Żródło: https://diru.pl/stopnie-niepelnosprawnosci/ [color=#000000][size=3][font=Arial]Klaudia Szopa[/font][/size][/color]