×
Zmiana wielkości czcionki:

Wpływ choroby somatycznej na funkcjonowanie

Wpływ choroby somatycznej na funkcjonowanie
[justify][size=3][font=sans-serif]Zaburzenia somatyczne ([i]z j. greckiego somatikos – cielesny, związany z ciałem)[/i] oznaczają odczuwanie  dyskomfortu psychicznego w formie objawów cielesnych (somatycznych), takich jak:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]bóle głowy, [/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]nudności, omdlenia,[/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif] uczucie zmęczenia, itp.[/font][/size][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Objawy somatyczne są powszechnym problemem wielu osób i stanowią duże wyzwanie w diagnozowaniu oraz  leczeniu, ponieważ dolegliwości dotyczą podłoża psychologicznego. W związku z tym, osoba, która posiada takie dolegliwości ma ogromne trudności ze zdiagnozowaniem gdzie leży przyczyna i źródło jej problemów. [/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif][b]Zaburzenia psychosomatyczne mogą dotyczyć bardzo wielu chorób, m.in.: [/b][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]choroby układu sercowo-naczyniowego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]układu oddechowego, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]układu pokarmowego, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]narządu ruchu chorób skóry, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]cukrzycy, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]astmy oskrzelowej i innych.[/font][/size][/li] Mogą również występować jako wtórne reakcje somatyczne na skutek zaburzeń psychicznych.[/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Ze względu na fizyczne dolegliwości osoba dotknięta takim schorzeniem [i][u]nie może[/u][/i] w pełni wykonywać swoich obowiązków zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Choroba somatyczna wywołuje wiele sytuacji stresowych. Objawy powodują znaczny dyskomfort, sprawiają poczucie zagrożenia zdrowia, są źródłem cierpienia i bólu. Choroba utrudnia realizację celów zawodowych i innych pełnionych w życiu funkcji. Może doprowadzić do wielu istotnych konsekwencji, takich jak: niekorzystna sytuacja zawodowa, pogorszenie warunków ekonomicznych jak również dezorganizację w życiu prywatnym czy rodzinnym. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Choroby somatyczne powodują, że niepełnosprawność takiej osoby ma charakter nieustabilizowany. Trwająca przewlekle choroba wiąże się z wieloma ograniczeniami w funkcjonowaniu. Brak stabilizacji w sferze dysfunkcyjności jest utrudnieniem w diagnostyce i rehabilitacji pracownika, co jest niezbędne przy działaniach zmierzających do  powrotu do aktywności zawodowej (dopasowanie odpowiedniego miejsca i stanowiska pracy). Choroba somatyczna ma również negatywny wpływ na przebieg zatrudnienia oraz na utrzymanie stanowiska pracy. W przypadku pracownika niepełnosprawnego somatycznie w okresie remisji trudno jest przewidzieć kolejne nasilenie objawów i pogorszenie funkcjonowania. U osób z takim schorzeniem występują różne mechanizmy radzenia sobie z chorobą, najczęściej jest to obniżenie samooceny, spadek motywacji do działania. [/font][/size][/justify] [center][b][size=3][font=sans-serif]Ważne znaczenie ma szybkie wykrycie objawów i podjęcie odpowiedniej kuracji.[/font][/size][/b][/center] [center][size=3][font=sans-serif][b]Do najczęstszych sposobów leczenia choroby somatycznej zalicza się psychoterapię oraz leczenie farmakologiczne.[/b][/font][/size][/center] [size=3][font=sans-serif][color=#212529]Agnieszka Kuźmiuk Doradca zawodowy[/color][/font][/size]