×
Zmiana wielkości czcionki:

Ster na cel – pomoc trenera pracy w określaniu celu

Ster na cel – pomoc trenera pracy w określaniu celu
Wyznaczenie celu zawodowego jest niezwykle istotne we współdziałaniu z Trenerem pracy z Klientem. Posiadanie celu pozytywnie wpływa na naszą motywację, pozwała efektywnie rozwijać się i iść na przód. Często okazuje się, iż klienci poszukując przez wiele lat pracy nie wiedzą, na czym ma polegać i jak praca ta ma wyglądać. W praktyce oznacza to, że klient nie ma wyznaczonej drogi, którą mógłbyś pójść – nie ma celu zawodowego. Najlepszą metodą ustanawiania swoich celów zaproponowali Locke i Latham.  [center][b]SMART czyli pięć kroków dobrego wyznaczania celów:[/b][/center] [b]S (specific)[/b] - specyficzny, sprecyzowany. Sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację. Mamy jasno wiedzieć czego cel dotyczy i co chcemy osiągnąć. [b]M (measurable)[/b] – mierzalny, a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji [b]A (achievable/ attractive)[/b] – osiągalny/atrakcyjny, inaczej mówiąc realistyczny, zbyt ambitny cel może podkopać wiarę w jego osiągnięcie co przekłada się motywację do jego realizacji. Przydatna rada, mierz siły na zamiary. [b]R (relevant)[/b] – istotny, powinien być ważny i mieć określoną wartość, dla osoby która będzie go realizować. Nie wyznaczaj celów, które są nieistotne, bo twoja praca pójdzie na marne. [b]T (Time-bound)[/b] - określony w czasie / terminowy, cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć Dopełnieniem powyższej metody wyznaczania celów, może być pojęcie "cele SMARTER", czyli bardziej SMART. Metoda SMARTER rozszerza cele SMART o dwie litery: "E" od "Evaluate" (oceniaj) oraz "R" od "Readjust" (dostosuj). Podsumowując, w procesie dążenia do celu istotnym jest nie tylko jak się go osiągnie, a ciągłe budowanie motywacji, podsycanie apetytu oraz utrwalanie wizji celu.  [i]"Jeśli celujesz w nic – trafisz za każdym razem" - Zig Ziglar[/i] Diana Machalska Trener pracy