×
Zmiana wielkości czcionki:

Przydatne adresy i strony internetowe dla osób z niepełnosprawnościami

Przydatne adresy i strony internetowe dla osób z niepełnosprawnościami
[justify][size=3][font=sans-serif]W obecnych czasach prawie wszystkie sprawy urzędowe możemy załatwić drogą internetową. Sieć jest potężną skarbnicą wiedzy wręcz studnią [/font][/size][size=3][font=sans-serif]informacji. Jednocześnie nie lada wyzwaniem jest zaczerpnąć aktualnej, prawdziwej i rzetelnej informacji.[/font][/size][/justify] [justify] [center][size=3][font=sans-serif][b]Poniżej przedstawione zostały pomocne strony internetowe dla osób z niepełnosprawnościami[/b] [/font][/size] [left][ul] [li][color=#000000][url=www.niepelnosprawni.gov.pl][/url][size=3][font=sans-serif][url=http://www.niepelnosprawni.pl/]Portal dla Osób z Niepełnosprawnością[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][url=www.niepelnosprawni.gov.pl][/url][size=3][font=sans-serif][url=www.niepelnosprawni.gov.pl]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=www.pfron.org.pl]Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=sow.pfron.org.pl]SOW System Obsług Wsparcia finansowanego ze środków PFRON[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=https://popon.pl/]Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=www.gov.pl/web/rodzina]Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=www.pip.gov.pl]Państwowa Inspekcja Pracy[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=www.nfz.gov.pl]Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)[/url][/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif][url=www.zus.pl]Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)[/url][/font][/size][/color][/li] [li][size=3][color=#000000][font=sans-serif][url=Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)][/url][url=https://www.krus.gov.pl/]Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)[/url][/font][/color][/size][/li] [/ul] [/left] [/center] [/justify] [center][/center] [center][size=3][font=sans-serif][b]Najważniejszymi adresami dla osób z niepełnosprawnościami w Lublinie są:[/b][/font][/size][/center] [size=3][font=sans-serif][b][i]1. [color=#2c2c2c]Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności[/color][/i][/b] [color=#2c2c2c]ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, tel. 81 740 66 50[/color][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][color=#2c2c2c][b][i]2. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności[/i][/b][/color][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][color=#2c2c2c]ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, tel.  81 466 34 60[/color][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][color=#2c2c2c][b][i]3. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia[/i][/b][/color][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][color=#2c2c2c]ul. Szkolna 16, [/color][color=#2c2c2c]20-124 Lublin, tel. [/color][color=#2c2c2c]81 531 05 00-02[/color][/font][/size] [color=#2c2c2c][size=3][font=sans-serif][b][i]4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie[/i][/b][/font][/size][/color] [size=3][font=sans-serif][color=#2c2c2c]ul. [/color]Zemborzycka 88 – 92, 20-445 Lublin, tel. 81 466 53 90-97[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Lublinie[/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin, tel. 81 466 76 00[/font][/size] [b][i][size=3][font=sans-serif]6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie[/font][/size][/i][/b] [size=3][font=sans-serif]ul. Okopowa 5,  20-022 Lublin, tel. 81 458 38 68[/font][/size] [b][i][size=3][font=sans-serif]7. Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych[/font][/size][/i][/b] [size=3][font=sans-serif]ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, tel.  81 466 20 66 [/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b][i]8. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie[/i][/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Al. Piłsudskiego 13,  20-011 Lublin, tel. 81 532 59 18[/font][/size] [center][b][i][size=3][font=sans-serif]Oprócz wyżej wymienionych stron zachęcam do skorzystania z usług naszej Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, gdzie służymy wsparciem w postaci porad psychologa, prawnika, trenera pracy, pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. [/font][/size][/i][/b][/center] [size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Włodzimierz Hucoł[/font][/size]