×
Zmiana wielkości czcionki:

Podstawowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Podstawowe uprawnienia osób niepełnosprawnych
[ltr][justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do wielu zróżnicowanych uprawnień i przywilejów w różnych sferach życia. Uprawnienia te służą przede wszystkim ułatwieniu w funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu i pracy.[/font][/size][/color][/justify] [justify][b] [color=#000000][size=3][font=sans-serif]Do najważniejszych uprawnień można zaliczyć te, dotyczące sfery zawodowej. Oto niektóre z nich:[/font][/size][/color][/b] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]czas pracy [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif]([/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif]osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (nie dotyczy to osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub ze specjalną zgodą lekarza medycyny pracy),[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]osoba niepełnosprawna ma prawo[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif] do 30 minutowej przerwy w pracy[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif], wliczanej do czasu pracy (zamiast standardowej, 15 minutowej przerwy),[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego [/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif]w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#000000][size=3][font=sans-serif][b]Oprócz ww. przywilejów osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z innych ulg i uprawnień np: [/b][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]ulg komunikacyjnych ([/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif]w Lublinie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji[/font][/size][/color][color=#000000][size=3][font=sans-serif] mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności są natomiast uprawnione do korzystania z biletów ulgowych),[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]ulg podatkowych,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]świadczeń pomocy społecznej,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]dodatków pielęgnacyjnych, usług opiekuńczych,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]darmowych lub tańszych „wejściówek” do wielu muzeów, instytucji kultury itp.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#000000][size=3][font=sans-serif]Pamiętajmy więc, by w codziennym życiu przysłowiowo trzymać rękę na pulsie i pamiętać o swoich prawach oraz śmiało korzystać z przysługujących uprawnień. Aby jednak było to możliwe najpierw trzeba te uprawnienia znać. Zachęcam więc wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do zapoznawania się z tą tematyką, np. za pomocą pracowników Fundacji Fuga Mundi ale również samodzielnie – korzystając z informacji instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami ale także z informacji, zawartych w Internecie – na stronach rządowych (z końcówką gov.pl), na stronie PFRON ([url=www.pfron.org.pl]www.pfron.org.pl)[/url], czy na portalach branżowych (np. [url=www.niepełnosprawni.pl]www.niepełnosprawni.pl[/url]). [/font][/size][/color] [color=#000000][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/color][/justify] [/ltr] [size=3][font=sans-serif]Krzysztof Robaczyński,  doradca zawodowy[/font][/size]