×
Zmiana wielkości czcionki:

Znaczenie pracy w życiu człowieka

Znaczenie pracy w życiu człowieka
[size=3][font=Arial, sans-serif]Słowo „praca” w sensie psychologicznym oznacza zbiór aktywności ukierunkowanych na modyfikowanie otoczenia, które są realizowane w względnie ciągły sposób, w sytuacji, gdy jej wykonawca dysponuje właściwymi kwalifikacjami formalnymi (Ratajczak, 1998b, s.451)  Z kolei Tomaszewski (1984, s.146) termin pracy zawodowej definiuje jako działanie jednostki, któremu społeczeństwo nadaje pewną organizację, tak, aby jego konsekwencją były rezultaty aprobowane społecznie oraz prowadzące do zwiększania jakości życia wykonującego ją człowieka.[/font][/size] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]Autor przytoczonej definicji, rozpatruje działalność zawodową w kontekście sześciu rodzajów motywów, które należy rozpatrywać jako korzyści płynące z podjęcia aktywności zawodowej, jako takiej (Tomaszewski, za: Lubańska, 2008):[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]1.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Sukcesy i niepowodzenia - jednostka ze względu na fakt bycia motywowaną przez potrzebę osiągnięć, w sytuacji podejmowania aktywności, oczekuje osiągnięcia optymalnych rezultatów. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]2.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Korzyści i straty materialne bezpośrednie - decyzje co do zadań, w jakie osoba się angażuje, w dużym stopniu zależą od możliwości otrzymania profitów ekonomicznych w zamian za ich realizację. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]3.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Bezpieczeństwo i zagrożenia - praca ma służyć wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Człowiek w swoich działaniach kieruje się  potrzebą zmniejszania ryzyka wystąpienia zagrożeń fizycznych, społecznych i materialnych.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]4.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Stosunki międzyludzkie - podejmowane aktywności mają na celu budowanie relacji ze współpracownikami oraz rozwijanie ich w oparciu o zasady współpracy. Ma to służyć intensyfikacji otrzymywanego wsparcia społecznego oraz przyrostowi efektywności pracy w zespole.   [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]5.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Atrakcyjność i awersyjność poszczególnych czynności - zadania wynikające z obowiązków na danym stanowisku można podzielić na preferowane oraz nieatrakcyjne dla pracownika.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]6.[size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Komfort i dyskomfort w pracy - warunki komfortowe sprzyjają dobremu samopoczuciu, podczas gdy dyskomfort obliguje do podjęcia dodatkowego wysiłku związanego z funkcjonowaniem w niesprzyjających okolicznościach. [/font][/size][/justify] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size] [color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]Doradca zawodowy, psycholog[/font][/size][/color] [font=Arial, sans-serif] [/font] [justify][size=2][font=Arial, sans-serif]Bibliografia:[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=Arial, sans-serif]Lubańska, A. (2008). [i]Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia.[/i] Warszawa: Wydawnictwo Difin.[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=Arial, sans-serif]Tomaszewski, T. (1984). [i]Ślady i wzorce.[/i] (146). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.[/font][/size][/justify] [size=2][font=Arial, sans-serif]Ratajczak, Z. (1998b). Praca. Psychologiczna analiza pracy. W: W. Szewczuk (red.), [i]Encyklopedia Psychologii.[/i] (451). Warszawa: Fundacja Innowacja.[/font][/size] [justify][/justify]