×
Zmiana wielkości czcionki:

Dodatek mieszkaniowy 2022

Dodatek mieszkaniowy 2022
[justify][size=3][font=sans-serif]Osoby, których sytuacja finansowa jest trudna mogą ubiegać się o pomoc finansową w celu utrzymania swojego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Otrzymanie dodatku jest zależne od spełnienia kryterium dochodowego. Jeżeli wydatki na powierzchnie normatywną mieszkania lub domu w którym mieszkasz ([i]tabela z powierzchniami w dalszej części artykułu[/i]) są większe niż :[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]15 % miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 1 osobowym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]12 % miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 2-4 osobowym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]10 % miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 5osobowym lub większym[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]oraz spełniasz kryterium dochodowe o którym piszemy poniżej zastanów się czy nie złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Dodatek mieszkaniowy przysługuje:[/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][b][size=3][font=sans-serif]najemcom albo podnajemcom[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif] lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;[/font][/size][/li] [li][b][size=3][font=sans-serif]osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif], do których przysługuje im [/font][/size][b][size=3][font=sans-serif]spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;[/font][/size][/b][/li] [li][b][size=3][font=sans-serif]osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif] znajdujących się w budynkach stanowiących ich [/font][/size][b][size=3][font=sans-serif]własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif];[/font][/size][/li] [li][b][size=3][font=sans-serif]innym osobom mającym[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif] tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, [/font][/size][b][size=3][font=sans-serif]oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu[/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif].[/font][/size][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:[/font][/size][/b][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]domu pomocy społecznej,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]młodzieżowym ośrodku wychowawczym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]schronisku dla nieletnich,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zakładzie poprawczym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zakładzie karnym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]szkole, w tym w szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Osób tych nie wlicza się do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#323232][b]Kryterium dochodowe: [/b][/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#323232][b]Dodatek mieszkaniowy[/b] otrzymają osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie osiągnęły średni miesięczny dochód lub dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nieprzekraczający w gospodarstwie:[/color][/font][/size][/justify] [ul] [li][b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]jednoosobowym [/font][/size][/color][/b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]kwoty [/font][/size][/color][b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]2265,01 zł,[/font][/size][/color][/b][/li] [li][b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]wieloosobowym [/font][/size][/color][/b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]kwoty [/font][/size][/color][b][color=#323232][size=3][font=sans-serif]1698,76 zł[/font][/size][/color][/b][color=#323232][size=3][font=sans-serif].[/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][color=#323232][size=3][font=sans-serif]Za [b]dochód [/b]uważa się dochód w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego obowiązują kryteria powierzchniowe. Powierzchnia lokalu nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż o 30 % albo o 50 % pod warunkiem że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60 %. Rada gminy może podwyższyć w/w wskaźniki. [/font][/size][/justify] [justify][/justify]   [table][tr][td][size=3][font=sans-serif]Liczba osób w gospodarstwie domowym[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]Powierzchnia normatywna[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]1 osoba[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]35 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]45,5 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]52,5 m2[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]2 osoby[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]40 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]52,0 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]60,0 m2[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]3 osoby[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]45 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]58,5 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]67,5 m2[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]4 osoby[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]55 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]71,5 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]82,5 m2[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]5 osób[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]65 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]84,5 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]97,5 m2[/font][/size][/td] [/tr] [tr][td][size=3][font=sans-serif]6 osób[/font][/size] [/td] [td][size=3][font=sans-serif]70 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]91,0 m2[/font][/size][/td] [td][size=3][font=sans-serif]105,0 m2[/font][/size][/td] [/tr] [/table] [left][color=#000000][font=sans-serif][i][size=3]([/size][u][size=3][url=https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe]https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dodatki-mieszkaniowe[/url][/size][/u][size=3]) [/size][/i][/font][/color][/left] [size=3][font=sans-serif]Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 mkw, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Dodatek mieszkaniowy zostaje przyznany w drodze decyzji administracyjnej na [b]okres sześciu miesięcy [/b]począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zgłoszono wniosek.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]Miejsce składania wniosków[/b]: Urząd gminy lub miasta. W przypadku Miasta Lublin: Biura Obsługi Mieszkańców.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]Strona Urzędu Miasta Lublin z której można pobrać wymagane wnioski:[/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][url=https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-spraw-mieszkaniowych/dodatki-mieszkaniowe/dodatki-mieszkaniowe,1,23011,2.html]https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-spraw-mieszkaniowych/dodatki-mieszkaniowe/dodatki-mieszkaniowe,1,23011,2.html[/url][/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]Podstawa prawna:[/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U. 2021 r. poz. 2021[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Dariusz Dziuban, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Prawnik[/font][/size]