×
Zmiana wielkości czcionki:

Program "Aktywny Samorząd"

Program
[center][b][size=3][font=sans-serif]Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu bieżącego roku Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"[/font][/size][/b][/center] [center][/center] [center][size=3][font=sans-serif][b]Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym[/b][/font][/size][/center] [size=3][font=sans-serif]Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:[/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Moduł I - od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.[/font][/size][/li] [li][font=sans-serif][size=3]Moduł II:[/size][/font][/li] - (dla roku akademickiego 2021/2022) - od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.- (dla roku akademickiego 2022/2023) - do 10 października 2022 r.[/ul] [size=3][font=sans-serif]      [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Z programu mogą skorzystać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę, w szkole policealnej, kolegium czy w szkole wyższej.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Wniosek można złożyć poprzez platformę SOW – system przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW ([url=https://sow.pfron.org.pl]System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON[/url])[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Przypominamy, że w 2022 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest nadal dodatkowo premiowane. W przypadku Modułu I jest to dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku. Natomiast w Module II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla osób, które wniosek w systemie SOW składają po raz pierwszy. Osoby, które kolejny raz składają wniosek w systemie SOW mogą uzyskać zwiększenie dodatku do kwoty 300 zł.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92 na parterze do skrzynek zawieszonych na ścianie. Druki wniosków są dostępne pod adresem: [url=www.mopr.lublin.eu]www.mopr.lublin.eu[/url] , w systemie SOW oraz w siedzibie Działu.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Zachęcamy do zapoznania się z treścią pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz dokumentem "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku", które dostępne są na stronie [url=www.pfron.org.pl]www.pfron.org.pl[/url].[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Marzena Kocot[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size]