×
Zmiana wielkości czcionki:

Wsparcie pracownika z niepełnosprawnością wzroku i formy komunikacji z współpracownikami

Wsparcie pracownika z niepełnosprawnością wzroku i  formy komunikacji z współpracownikami
[justify][size=3][font=sans-serif]Pracownik niewidomy to osoba, której ostrość widzenia  pomimo korekcji okularowej jest mniejsza niż 0,05 diopri, a pole widzenia jest zawężone do 20 stopni. W związku z ograniczeniem widzenia pracodawca musi w sposób szczególny, wspierać pracownika, oraz dostosować stanowisko pracy do jego potrzeb. Wśród pracowników z ograniczeniami wzrokowymi możemy wyróżnić: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Osoby niewidome- urodziły się niewidome lub utraciły wzrok do 5 roku życia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Osoby ociemniałe- utraciły wzrok po 5 roku życia.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [center][size=3][font=sans-serif][b]Metody dostosowania miejsca pracy do potrzeb pracownika z dysfunkcją wzroku [/b][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif][b]1. Możliwość pracy z psem przewodnikiem.[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby niewidome korzystają często z pomocy psa przewodnika. W placówkach publicznych nie ma przeciwskazań do pracy z pomocą psa, jednak sprawa się komplikuję w przypadku pracy w firmie, która mieści się w budynku mieszkalnym. Wówczas  właściciel budynku musi wyrazić zgodę na obecność zwierząt. Ponadto należy stworzyć miejsce dla psa, które będzie dla niego bezpieczne jak i dla współpracowników. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]2. System dźwiękowy[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby niewidome mają wyczulony słuch, w związku z tym należy dostosować wiele miejsc w pracy, które udogodnią poruszanie się pracownika. W windach należy zamontować system dźwiękowy, który komunikuję o tym, na którym piętrze znajduję się winda. Ponadto w miejscu pracy osoby z niepełnosprawnością wzrokową nie powinny być rozpraszane niepotrzebnymi dźwiękami o wysokim natężeniu. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]3. Umeblowanie miejsca.[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W miejscu pracy wszystkie ostre kanty powinny zostać zabezpieczone, w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracownika. Ponadto zaleca się ograniczenie przemeblowań, ponieważ osoba z niepełnosprawnością wzrokową zazwyczaj zapamiętuję wszelkie przeszkody, co ułatwia jej poruszanie się. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]4. Metody technologiczne[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Obecnie istnieje wiele udogodnień technologicznych, pomocnych w pracy osób z dysfunkcją wzroku. Są nimi np. syntezatory mowy, zegarki podające godzinę, klawiatury w systemie Braille’owskim, skaner (odczytuję na głos tekst drukowany), czytniki ekranu., linijka brajlowska. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]5. Miejsce pracy[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Cały budynek, w którym pracuję osoba z  dysfunkcją wzroku, powinien być architektonicznie dostosowany do potrzeb pracownika. Ważnym elementem jest oznaczenie drzwi, np. opis alfabetem Braille’a. Warto również oznaczyć tym elementem sprzęt, który jest używany przez osobę, m.in.. klucze, szafki, szuflady, przyciski. Schody powinny posiadać poręcz, która służyłaby jako pomoc w  poruszaniu się, a w miarę możliwości w celu ułatwienia można zastosować metody dźwiękowe wskazujące na obecność schodów w obiekcie. W tym celu można zamontować generator dźwięku, który będzie w sposób niedrażniący informował o obiekcie. [/font][/size][/justify] [justify][center][b][size=3][font=sans-serif]Zasady doboru pracy dla osób niewidomych/ociemniałych[/font][/size][/b][/center] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podczas aktywnego poszukiwania pracy dla osób z niepełnosprawnością wzrokową  należy uwzględnić następujące elementy: [/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif][b]Rodzaj pracy[/b]- powinien być dostosowany do ograniczeń osoby, jej kwalifikacji, doświadczenia oraz predyspozycji zawodowych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Stanowisko/miejsce pracy[/b]- powinno być dostosowane do ograniczeń wzrokowych pracownika. Odnosi się to do oświetlenia stanowiska i uwzględnienie kontrastujących barw (odnosi się to do osób, które widzą w minimalny sposób)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przy poszukiwaniu pracy należy dowiedzieć się, czy pracodawca jest w stanie przystosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością wzrokową.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [center][size=3][font=sans-serif][b]Komunikacja z osobami niewidomymi [/b][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby, które nie posiadają dysfunkcji wzrokowej  mają problem z komunikowaniem się z osobami niewidomymi/ociemniałymi. Komunikacja w pracy, jak i poza nią stanowi istotny element życia społecznego. W związku z tym warto znać sposoby, jak i metody, które w sposób kulturalny i jednoznaczny  pozwolą na swobodny przepływ informacji.[/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Rozmawiając z osobą niewidomą, należy mówić do niej bezpośrednio, twarzą skierowaną w jej stronę,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W rozmowie z osobą niewidomą należy używać zwyczajnych form komunikacji, bez pomijania barw czy określeń wizualnych, np. widzę.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W rozmowie z osobą niewidomą  należy opisać dokładnie otoczenie, które widzimy, by w pełni ułatwić poruszanie się osobie.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Podejmując rozmowę na temat niepełnosprawności z osobą, należy zrobić to w sposób kulturalny, bez wnikania w szczegóły.[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif]Klaudia Szopa[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1.Bugajska, J i.in (2019). Osoby z niepełnosprawnością wzrokową w pracy. Warszawa: Wydawnictwo: Centralny Instytut Ochrony pracy- Państwowy Instytut Badawczy,6-17.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2.https://www.moimioczami.pl/2010/11/jak-postepowac-w-kontakcie-z-osobami-niewidomymi/[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]3.https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/OSOBY-Z-DYSFUNKCJ%C4%84-WZROKU-I-S%C5%81UCHU-NA-RYNKU-PRACY-MALEWSKA-DANECKA.pdf[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]4.https://pzn.org.pl/ocena-i-adaptacja-miejsca-pracy-dla-osob-niewidomych-i-slabowidzacych-2/[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify]