×
Zmiana wielkości czcionki:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - jak i gdzie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - jak i gdzie?
[font=Arial]Chcesz uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale nie wiesz[b] jak to zrobić?[/b] W tym krótkim poradniku postaramy się Wam to wyjaśnić.[/font] [font=Arial]Osoba chcąca uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pierwszy raz wniosek o jego wydanie może złożyć w każdym czasie. Ocena co do tego uzależniona jest od rodzaju schorzeń stwierdzonych u osoby ubiegającej się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. [/font] [font=Arial][b]Gdzie?[/b][/font] [font=Arial]Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, w miejscu stałego pobytu lub zameldowania. Powiatowy zespół po rozpoznaniu sprawy może wydać orzeczenie o lekkim, umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również niezaliczeniu do żadnego stopnia niepełnosprawności.[/font] [font=Arial][b]Wymagane dokumenty:[/b][/font] [font=Arial]Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:[/font] [font=Arial]wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który znajduje się w zespole orzekania o niepełnosprawności lub na stronie internetowej zespołu, [/font] [font=Arial]zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,[/font] [font=Arial]dokumenty potwierdzające stan zdrowia.[/font] [font=Arial]Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia powinien wypełnić lekarz prowadzący leczenie osoby zainteresowanej o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od dnia jego wypełnienia przez lekarza prowadzącego.[/font] [font=Arial][b]Termin rozpatrzenia wniosku:[/b][/font] [font=Arial]Wniosek powinien być rozpatrzony w przeciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. [/font] [font=Arial]Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomoże Wam w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i lepszym życiu.[/font] [font=Arial]Mikołaj Komor[/font]