×
Zmiana wielkości czcionki:

Cechy pożądane na rynku pracy

Cechy pożądane na rynku pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Rynek pracy zmienia się dynamicznie z roku na rok. Cały czas wymagania pracodawców są coraz wyższe , a pracownicy i kandydaci do pracy rozwijają swoje kompetencje, aby być na bieżąco. Powoduje to coraz to większą konkurencję na rynku pracy i stałą potrzebę doskonalenia siebie i swojej wiedzy.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Do podstawowych umiejętności na rynku pracy bezwzględnie należą umiejętność pisania, czytania i liczenia oraz znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych. Obecnie do tego zestawu śmiało możemy zaliczyć również obsługę komputera, prawo jazdy kat. B, znajomość języka obcego oraz wykształcenie minimum średnie. Bez wyżej wymienionych cech szanse na rynku pracy drastycznie maleją.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Istnieje oczywiście cały obszar zawodów, gdzie wykształcenie i umiejętności nie są brane pod uwagę w pierwszej kolejności, lecz są to zawody związane ściśle z pracą fizyczną np. Sprzątanie pomieszczeń, gdzie na pierwszy plan wysuwa się stan zdrowia oraz fizyczne możliwości potencjalnego pracownika. Warto podkreślić, że również w zawodach pracy fizycznej dodatkowe umiejętności są mile widziane i dają przewagę nad innymi kandydatami. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Coraz lepszy dostęp do edukacji w tym różnych kursów, spowodował, że, aby wyróżnić się na rynku pracy nie wystarczy posiadać wykształcenia wyższego i mocnego zaplecza kwalifikacji. Obecnie pracodawcy poszukują osób z określonym zespołem umiejętności miękkich, które spowodują, że pracownik poza wykonaniem obowiązków wniesie do firmy nowe rozwiązania i innowacyjne pomysły, a także szybko poradzi sobie w razie wystąpienia jakiś problemów.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Umiejętności miękkie, które są niezwykle pożądane na obecnym rynku pracy, nazywamy [i]employability skills[/i]. Dosłowne tłumaczenie na język polski oznacza “Umiejętności pracownicze”. Definicja[i] employability skills [/i]twierdzi, że są to umiejętności, zachowania oraz sposób bycia, który jest potrzebny by wejść, zostać i rozwijać się w miejscu pracy, a także w codziennych oraz prywatnych czynnościach. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Do umiejętności pracowniczych należą:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Adaptacja[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zarządzanie zasobami (np. ludzkimi)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Krytyczne myślenie[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Ciągła nauka (rozwój)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zbieranie i zarządzanie informacjami[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Etyka pracy i wartości[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Docenianie różnorodności kulturowej[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Dbanie o bezpieczeństwo[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Interaktywna komunikacja[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Praca zespołowa[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Planowanie i organizacja[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jak widać umiejętności te przydatne są nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym. Zestaw ten powoduje, że osoba jest w stanie lepiej odnaleźć się i przystosować do nowej sytuacji, odpowiednio deleguje zadania, co wpływa korzystnie na efektywność pracy oraz atmosferę w zespole. Potrafi określić potencjalne problemy, zapobiec im lub znaleźć rozwiązania. Umie określić informacje potrzebne do zrealizowania danego zadania oraz odpowiednio je wykorzystać w planowaniu realizacji jakiegoś celu. Pracownik posiadający cechy employability skills wpływa pozytywnie na nastroje w zespole pracowniczym ze względu na stosowanie równości wśród pracowników, przestrzeganie kodeksu pracy oraz poprzez pokazywanie wyznawanych przez siebie wartości. W razie kłopotów potrafi się efektywnie komunikować, zapobiegać konfliktom, szuka rozwiązań i stale się rozwija. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Jest wzorem dla innych pracowników.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podsumowując, rynek pracy ewoluuje cały czas i staje się coraz bardziej wymagający. Pracodawcy zaczęli[/font][/size][size=3][font=sans-serif] zauważać zasadność wglądu w umiejętności miękkie kandydatów, ze względu na coraz bardziej podobne kwalifikacje kandydatów do pracy w danych branżach. Pracodawcy szukają cech, które spowodują, że przyszły pracownik nie tylko wykona daną pracę, ale też wpłynie pozytywnie na procesy i atmosferę panującą w firmie. Magda Wąsek, trener pracy[/font][/size][/justify]