×
Zmiana wielkości czcionki:

Zarządzanie poprzez wartości

Zarządzanie poprzez wartości
[size=3]Geneza terminu „wartość” pochodzi od niemieckich słów „wert” oraz „wuerde”, które wskazują na powagę, honor i godność. Jest to wybrany obiekt bądź ideologia, którą podmiot ocenia jako istotną oraz aspiruje do jej realizacji poprzez podejmowane działania. Ponadto, wartości można również definiować w kategoriach właściwości świadczących o wyjątkowych zaletach jednostki lub przedmiotu. Pełnią one zatem rolę kryterium sekcyjnego obieranych celów, a także jednoczą podmiot z innymi jednostkami, które rozpatrują podobne wartości jako istotne i pożądane.    [/size] [justify][size=3]Wartości można rozpatrywać w kategoriach indywidualnych wyborów podejmowanych przez jednostkę oraz w ujęciu odnoszącym się do całych organizacji, mającym odzwierciedlenie w postawach jej członków oraz tworzącym specyficzne DNA instytucji, podtrzymujące stałość instytucji jako takiej.[/size][/justify] [justify][size=3]Siła dobrze zdefiniowanego systemu wartości w ramach danej instytucji odnosi się do:[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]bycia podstawą stałości organizacji w dobie nieustannych zmian rynkowych,[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]tworzenia przestrzeni integrującej pracowników z przełożonymi,[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]czynnika motywującego do podejmowania dodatkowych działań, zgodnych z wyznawanymi wartościami,[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]aspektu ułatwiającego zarzadzanie zmianami wewnątrz instytucji,[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]punktu odniesienia w dobie kryzysu organizacyjnego,[/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font]zachęty umożliwiającej pozyskanie nowych talentów w procesie rekrutacji[/size][/justify] [justify][size=3] [/size][/justify] [justify][size=3]Fundacja Fuga Mundi wyodrębniła trzy kluczowe wartości, które są fundamentem podejmowanych przez nas działań  i którymi kierujemy się w swojej działalności: [/size][/justify] [justify][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Calibri, sans-serif]Szacunek - szacunek wobec siebie nawzajem, swoich opinii i przekonań, a także różnic indywidualnych [/font][/justify] [justify][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Calibri, sans-serif]Wsparcie - współpraca pracowników na rzecz holistycznego wspierania klientów [/font][/justify] [justify][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Calibri, sans-serif]Rozwój - nastawienie na wzrost umiejętności i kompetencji oraz zmiany na lepsze zarówno wobec klientów FFM, jak i pracowników [/font][/justify] [justify][size=3]Przyjęty system wartości gwarantuje nam pewność, że podejmując decyzję nasi pracownicy dokonują selekcji dostępnych możliwości względem zasad, które są spójne w całej organizacji, wszystkich naszych filiach i oddziałach. Obrane wartości jako czynnik definiujący Fundację Fuga Mundi, mają zatem wpływ na jakość współpracy między naszymi pracownikami oraz poziom wsparcia świadczonego na rzecz klientów Agencji Zatrudnia. [/size][/justify] [justify][size=3] [/size][/justify] [justify][size=3]Małgorzata Skorek,[/size][/justify] [justify][size=3]Psycholog, doradca zawodowy [/size][/justify] [size=3] [/size]