×
Zmiana wielkości czcionki:

Kultura Hotstedte

Kultura Hotstedte
[b][size=3][font=Arial, sans-serif]Czy kultura narodowa ma wpływ na kulturę organizacyjną?[/font][/size][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]W latach 1960-1970 w XX wieku wśród pracowników koncernu IBM, którzy pracowali w kilku krajach, Hofstede przeprowadził badania . W wyniku tych badań Hofstede doszedł do wniosku że można dostrzec wiele różnych zachowań i wzorców jak np. odczuwanie, zachowanie, myślenie. Można na zasadzie tych obserwacji odróżnić organizację jedną od drugiej  i na tej podstawie nazwał to kulturą organizacyjną. Są to zachowania charakterystyczne dla niektórych narodowości . [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Dystans władzy[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Można zdefiniować na przykładzie obserwacji relacji. Jaka jest relacja między podwładnymi i przełożonymi oraz władzą a obywatelem ? Ma to między innymi związek ze stopniem akceptacji występujących nierówności społecznych, stopnia samodyscypliny oraz uległości wobec decyzji wyżej postawionych, decyzyjnych osób..[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Przykłady :[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif][b][u]Duży dystans władzy:[/u][/b][/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nierówny podział władzy tj.  np. podwładni powinni być zależni od przełożonych;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rodzice powinni uczyć dzieci posłuszeństwa oraz szacunku wobec innych, dzieci nie mogą podejmować niezależnych decyzji;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nierówność społeczna. Przywileje i oznaki statusu, które są powszechnie uznawane i akceptowane przez społeczeństwo;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]W XXI wieku praca biurowa jest bardziej ceniona niż fizyczna, wysokość płacy uzależniona jest od stanowiska, pozycji;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Na ogół w krajach biedniejszych przewyższa klasa średnia.[/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Mały dystans władzy:[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Przełożeni i podwładni współpracują, są na równie ze sobą, ich praca widziana jest jako równa, wspólna całość;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rodzice traktują dzieci jak partnerów, dzieci mogą podejmować niezależne decyzje;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Między wysokim a niskim stanowiskiem są małe różnice w płacach;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Przywileje i oznaki statusu nie są akceptowane;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Praca biurowa i praca fizyczna mają taki sam status.[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]W większości wypadków w krajach bogatszych przewyższa silna klasa średnia.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Czym się różni Indywidualizm od kolektywizmu ?[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Indywidualizm jest charakterystyczny w relacjach, w których stosunki między ludźmi są luźne i każdy ma na uwadze dobro własne oraz swojej najbliższej rodziny, a od społeczeństwa oczekuje się niezależności oraz samodzielności. A jego przeciwieństwem jest kolektywizm, który zaś charakteryzuje społeczności, w których ludzie należą do zwartych i solidnych grup, zapewniających im bezpieczeństwo i ochronę w zamian za lojalność.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Przykłady zachowań:[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Wysoki stopień indywidualizmu:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Każdy powinien  zajmować się sobą jak i również swoją rodziną;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Uczymy dzieci funkcjonować w kategorii „ja”;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Wzorce zachowań wskazują na niezależność i indywidualizm;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rządzenie jako zarządzanie jednostkami;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Realizowanie zadań jest ważniejsze niż relacje z innymi jednostkami.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Niski stopień indywidualizmu:[/font][/size] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rodziny wielopokoleniowe i ich członkowie są częścią społeczeństwa, które daje im ochronę i poczucie bezpieczeństwa w  zamian za lojalność;[/font][/size][/justify] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Unikanie konfliktów przyczynia się do zachowania harmonii w danej grupie społecznej;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rządzenie polega na zarządzaniu grupami,[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Związki międzyludzkie są ważniejsze od realizacji zadań.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Męskość i kobiecość[/font][/size][/u][/b] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]W męskich kulturach jest wysoka rywalizacja, widoczny jest materializm, asertywność oraz wysoki poziom ambicji i potrzeba władzy. Większy nacisk na jakość życia oraz relacje międzyludzkie nakładają nacisk kultury feministyczne. [/font][/size][/justify] [size=3][font=Arial, sans-serif]Wysoki wskaźnik męskości:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Znacząco przykładają uwagę do zarobków oraz wyzwań i postępów;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Mężczyźni dbają o to, aby w domu nic nie zabrakło, ich celem jest zapewnienie rodzinie dobrego bytu, kobiety są za to odpowiedzialne za sferę emocjonalną;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Płeć męska jest stanowcza i agresywna;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Głównym celem życiowym jest praca;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Mały procent kobiet pracujących na wyższych stanowiskach pracy;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Najważniejsza jest wydajność.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Niski wskaźnik męskości:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rodzice wspólnie dzielą się obowiązkami, opieką nad dziećmi i wspólnie zajmują się utrzymaniem rodziny, nie ma roli męskiej i żeńskiej, jest partnerstwo;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Główną cechą dobrego menadżera jest kierowanie się intuicją i dążenie do porozumienia i współpracy w zespole;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Żyję się po to aby pracować;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Dużo większy procent kobiet obejmujących wyższe stanowiska zawodowe;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Najważniejsze jest społeczeństwo socjalne.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Kryterium unikania niepewności[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Wskazuje na jednostki, które radzą sobie z niepewnością w sytuacjach nowych, nieznanych lub niepewnych. [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Wysokie kryterium unikania niepewności:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Coś innego może oznaczać niebezpieczne;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Dłuższe zatrudnienie na rynku pracy;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Potrzeba podporządkowania się społeczeństwu;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Pracownik, który jest kreatywny nie jest doceniany za swoją pracę;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Większa liczba ludzi jest niezadowolona ze swojej pracy.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Niskie kryterium unikania niepewności:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Uczy się dzieci od młodych lat co powinny robić i co jest zakazane;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Wszystko co inne będzie ciekawsze;[/font][/size] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]W reklamach nakładany jest nacisk na poczucie humoru;[/font][/size][/justify] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Krótsze umowy na rynku pracy i częste zmiany stanowiska;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Akceptowanie ambiwalencji i chaosu;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Mniejsza liczba ludzi wykazuje niezadowolenie, nieszczęście.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Wskaźniki długoterminowe[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Długoterminowość jest to proces rozwijania wartości, który przynosi korzyści w przyszłości. Natomiast wskaźnik krótkoterminowy tyczy się teraźniejszości i przeszłości. [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Orientacja długoterminowa:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Oszczędność w gospodarstwie domowym i zapobieganie zadłużeniom;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Systematyczna praca, wysiłek i wytrwałość jest najważniejsza;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Realizm.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Orientacja krótkoterminowa:[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Presja związana z zaspokajaniem potrzeb w społeczeństwie;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Przy ciężkiej pracy pojawiają się szybkie efekty;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Pamiętamy o obyczajach i tradycjach dziedziczonych i przekazywanych przez  poprzednie pokolenia.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [b][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Kontrola nad pragnieniami[/font][/size][/u][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]We współczesnym świecie już od początku wpaja się dzieciom kontrolę i przyzwolenie wychowując ich  na kulturalnych i szanujących się ludzi. Społeczeństwo przyzwala dorosłym osobom na uleganie swoim popędom i impulsom. W naszej kulturze pozwala się na naturalne odruchy i odczuwanie przyjemności, nazywamy to pobłażliwością. Natomiast niektóre kultury stawiają na dyscyplinę, gdzie właśnie od młodych lat przyjemność obarczona jest poczuciem winy i wpaja się jednostce, że trzeba na nią zasłużyć. Są to kultury powściągliwe i hamujące się w życiu codziennym.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Beata Strońska[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Trener pracy[/font][/size]