×
Zmiana wielkości czcionki:

Konflikty - źródła i ich sposoby rozwiązywania

Konflikty - źródła i ich sposoby rozwiązywania
[right][i][size=3][font=sans-serif]„Konflikt to coś, co robimy, a nie coś, co mamy”.[/font][/size][/i][/right] [right][size=3][font=sans-serif][i]Jan Atle Andersen, 2004[/i][/font][/size][/right] [justify][size=3][font=sans-serif] Konflikt [i] (z łac. conflictus)[/i] – zderzenie,  jest powszechnym zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie zajmującym znaczące miejsce w życiu społecznym. Są to wszelkiego rodzaju nieporozumienia pomiędzy ludźmi lub grupami społecznymi. Najczęściej konflikty powstają w sytuacji, kiedy przeciwne strony chcą zrealizować swoje własne cele, pozostające w sprzeczności.[/font][/size][/justify] [justify][center][/center] [/justify] [justify][center][size=3][font=sans-serif][i]„Widzisz, konflikt zawsze zaczyna się od jakiejś kwestii spornej – różnicy zdań, kłótni. Jednak zanim przerodzi się w wojnę, kwestia, której dotyczył spór nie jest już istotna, ponieważ rozchodzi się już tylko i wyłącznie o jedną rzecz: jak bardzo każda ze stron nienawidzi się wzajemnie" [/i][/font][/size][/center] [center][size=3][font=sans-serif][i]Neal Shusterman[/i][/font][/size][/center] [center][/center] [/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Źródłem konfliktu są:[/font][/size][/b] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]EMOCJE: zazdrość, zawiść, poczucie niższości[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ROLE / OBOWIĄZKI: niejasne role, niejasne obowiązki i niejasne obszary pracy, brak akceptacji dla przypisanych ról[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]CELE: strony mają różne i/lub niejasne cele[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]WARTOŚCI: różne wartości dają stronom różne rozumienie sytuacji, w której wybór i priorytety rozwiązań są różne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]INFORMACJA: strony mają różne lub niepełne informacje dotyczące tej samej sprawy [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]INTERPRETACJA: strony mogą mieć podobne informacje, ale inaczej je oceniają lub interpretują[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]KOMUNIKACJA: różne postrzeganie rzeczywistości, na przykład ze względu na różne pochodzenie, status, informacje [/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif]Warto zauważyć, że 10% konfliktu wynika z różnicy zdań, a 90% z powodu przekazu i tonu głosu.[/font][/size] [/justify] [justify][center][size=3][font=sans-serif][i]„Zwracam się do każdego w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy jest śmieciarzem, czy prezesem uniwersytetu.” Albert Einstein.[/i][/font][/size][/center] [center][/center] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ten sam przekaz można odbierać na wiele sposobów, a k[/font][/size][size=3][font=sans-serif]onflikty mogą mieć znaczenie negatywne, jak i pozytywne. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wśród negatywnych można wymienić kilka najważniejszych z wielu: poczucie krzywdy, upokorzenie, nieufność, osamotnienie, ogólne zniechęcenie, utrata we własne siły, brak motywacji do działania, utrata równowagi psychicznej, pogorszenie samopoczucia, pogorszenie wzajemnych relacji w zespołach, obniżenie wyników i zaangażowania w różnych sferach życia (szkoła, praca, itp.), nieprzemyślane i nieodpowiedzialne zachowania i wiele innych. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Pomimo, że konflikt nie jest pozytywnym zjawiskiem, natomiast można znaleźć również dodatnie cechy konfliktu m.in.: poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów, wzbudzenie zainteresowania i budowanie innowacyjnych rozwiązań, uświadomienie i ujawnienie dawno istniejących nieporozumień i motywacja do ich rozwiązania, ocena i sprawdzenie swoich rzeczywistych możliwości. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Konfliktom można zapobiec m.in. poprzez:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Jasny przepływ informacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wyraźny podział obowiązków i zadań.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Kulturę komunikacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wzajemne wsparcie i pomoc.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Współpracę z innymi, bez względu na postawę wobec nich.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Poszanowanie wspólnej przestrzeni.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Respektowanie czyjejś prywatności.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Powstrzymywanie się od publicznej krytyki.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Nietolerowanie obmawiania innych.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [center][size=3][font=sans-serif][i]„Postawa to mała rzecz, która sprawia dużą różnicę"  Winston Churchill [/i][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif]Każda ze stron konfliktu chce wyjść zwycięsko. Żeby konflikt został pozytywnie rozwiązany, obie strony musza dojść do porozumienia i efekt końcowy musi zadowalać obie strony. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Wzór rozwiązania konfliktu między osobami zaproponował Deb Dana ” The Polyvagal Theory in Therapy” (1993). Wyróżnił cztery występujące po sobie fazy:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]znajdź czas na rozmowę. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej, poprzez którą należy dążyć do wyjaśnienia wszelkich różnic dzielących ludzi,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]stwórz odpowiednie warunki, które zapewnią właściwą atmosferę i komfort prowadzonych rozmów,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przeprowadź rozmowę „zasadniczą”,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]doprowadź do zawarcia umowy.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [center][size=3][font=sans-serif][i](...)kondycja tej planety zależna jest od kondycji każdego pojedynczego jej mieszkańca. Dopóki choćby dwie osoby pozostają uwięzione w pułapce konfliktu, cierpi na tym cały świat. Podobnie, jeśli nawet jedna czy dwie osoby zostaną uwolnione z tej pułapki, wpłynie to dobrze na kondycję całego świata(...) Elizabeth Gilbert[/i][/font][/size][/center] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Agnieszka Kuźmiuk[/font][/size][/justify]