×
Zmiana wielkości czcionki:

Marketing zatrudnienia wspomaganego

Marketing zatrudnienia wspomaganego
[justify][size=3][font=sans-serif]Zatrudnienie wspomagane rozwija się dynamicznie, a mimo to dane statystyczne pochodzące z większości krajów wskazują, że liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w zwykłych miejscach pracy znacząco nie wzrosła. Prawdopodobieństwo lub chęć zatrudnienia przez pracodawcę osoby z niepełnosprawnością powoli się zwiększają.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jednym z możliwych wyjaśnień tej sytuacji jest fakt, że tradycyjne programy zatrudnienia wspomaganego zwykle polegały na metodzie zatrudniania i udzielania wsparcia pojedynczym osobom; jedna osoba zawodowo udzielająca wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego pomagała jednej osobie z niepełnosprawnością przy opracowywaniu planu kariery zawodowej, znalezieniu pracy, opanowaniu wiążących się z nią zadań i obowiązków i utrzymaniu miejsca pracy. Ta metoda przynosi korzyści osobie z niepełnosprawnością, ubiegającej się o pracę, ale nie prowadzi do zauważalnego wzrostu stopy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wpływ na minimalny wzrost liczby osób z niepełnosprawnością mających płatną pracę jest fakt, że miejscowym firmom koncepcja zatrudnienia wspomaganego jest raczej nieznana. Pracodawcy nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością może przynieść korzyści ich przedsiębiorstwom, lub nie wiedzą, jak się do tego zabrać.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jeśli ta sytuacja ma ulec zmianie, to konieczne jest znalezienie bardziej skutecznych sposobów nawiązywania współpracy z pracodawcami w ramach zatrudnienia wspomaganego. W tym celu  wyróżnienie roli agencji zatrudnienia jako firm świadczących bieżące usługi pracodawcom.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trenerzy pracy i ich zespoły powinni zatem położyć nacisk na udoskonalanie umiejętności postępowania z klientami.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Umiejętności związane z obsługą klientów:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Słuchanie potrzeb klientów.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Efektywna komunikacja ustna i pisemna.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pozytywne, przyjacielskie podejście.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Szybkie reakcje.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Dobre umiejętności organizacyjne.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Kreatywność.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Gotowość do pomocy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Elastyczność.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Reklamując korzyści płynące z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz „szytych na miarę” pracodawcy programów zatrudnienia wspomaganego, staramy się wpłynąć na pracodawców, żeby zatrudniali więcej osób z niepełnosprawnością w swoich firmach. To oznacza, że następnym razem, kiedy pracodawca będzie poszukiwał odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko pracy, będzie bardziej skłonny niż wcześniej skontaktować się z agencją zatrudnienia wspomaganego. Co więcej, kiedy pracownik agencji zadzwoni znowu do pracodawcy z prośbą o spotkanie, pracodawca chętniej poświęci swój czas na omówienie z pracownikiem kandydatury danej osoby z niepełnosprawnością.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Sprzedaż koncepcji zatrudnienia wspomaganego może odbywać się dla poszczególnych pracodawców lub całych ich grup. Można spróbować zaprosić pracodawców na spotkanie o charakterze informacyjnym. Mogą wtedy poznać członków personelu agencji zatrudnienia wspomaganego oraz pracodawców, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub są członkami grup przekrojowych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Można podjąć próbę zdobycia zaproszeń na fora pracodawców, np. na spotkania izby handlowej, organizacji zrzeszających pracodawców itd.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jeszcze innym sposobem rozpowszechnienia koncepcji zatrudnienia wspomaganego w społeczności pracodawców jest użycie mediów, np. można zamieścić artykuł na ten temat w lokalnej lub ogólnokrajowej gazecie albo wykorzystać w tym celu czas antenowy lub telewizyjny. Dążymy do tego, żeby pracodawcy uznali zatrudnianie osób z niepełnosprawnością za normalny i pozytywny przejaw działalności biznesowej. Nie chodzi tu o „pokazanie się z lepszej strony”, „czynienie dobrego” czy o działalność charytatywną, ale o zatrudnianie dobrych pracowników i korzystanie z profesjonalnych usług rekrutacyjnych.[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Sylwia Cękalska [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Specjalista ds. rekrutacji[/font][/size]