×
Zmiana wielkości czcionki:

Metody wsparcia osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Metody wsparcia osób poruszających się na wózku inwalidzkim
[center][size=3][font=sans-serif][b]Dostosowanie środowiska publicznego i pracy do poruszania się osób na wózku inwalidzkim - metody wsparcia [/b][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif]W Polsce od wielu lat można zaobserwować proces dostosowywania obiektów publicznych do potrzeb osób, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jednak nadal brakuję podjazdów w wielu miejscach publicznych. W środowisku publicznym możemy zaobserwować wysokie krawężniki, brak podjazdów i wind. Ponadto osoby jeżdżące na wózku inwalidzkim potrzebują często pomocy w komunikacji publicznej. Proces usprawniania poruszania się osób na wózkach rozpoczął się w latach 80-tych XX w. jednak należy się zastanowić, w jaki sposób aktualnie można dostosować środowisko publiczne do poruszania się osób za pomocą sprzętu. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [size=3][font=sans-serif]Na przestrzeni lat możemy zaobserwować wzrost społecznej świadomości. Zaczęto zauważać bariery, które w jakimś stopniu są niwelowane. Te bariery to: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Brak wind w instytucjach publicznych (ale również prywatnych),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Brak podjazdów,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wysokie krawężniki,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Autobusy bez możliwości rozłożenia podjazdu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zbyt wąskie drzwi/korytarze,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zbyt wysoko osadzone włączniki światła, klamki,[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]W przypadku budowy nowych budynków istnieją przypisy prawne, które umożliwiają dostosowanie środowiska do poruszania się osób na wózkach. Ponadto na przestrzeni lat możemy zauważyć proces przebudowy budynków do potrzeb osób, które poruszają się za pomocą sprzętu. [/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif][u][b]Refundacja kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb pracownika:[/b][/u][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif]Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga sfinansować pracodawcy koszty dostosowania środowiska pracy do potrzeb pracownika, poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie na dostosowanie środowiska pracy, jednak musi spełnić następujące wymagania: [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika, na którego pobiera pieniądze na okres min. 36 miesięcy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pracodawca może otrzymać pomoc finansową, nieprzekraczającą piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pracodawca powinien złożyć wniosek o refundację kosztów do starosty, który wykonuję swoją prace w miejscu, w którym jest zarejestrowany pracownik z niepełnosprawnością ruchową (zazwyczaj jest to Powiatowy Urząd Pracy). Następnie pracodawca podpisuję umowę ze starostą.[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif][u][b]Refundacja kosztów zakupu wózka inwalidzkiego:[/b][/u][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą starać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego. Aby uzyskać takie dofinansowanie należy: [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Uzyskać zlecenie na wózek inwalidzki, który wystawia lekarz specjalista/lekarz medycyny rodziny.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Z tym zleceniem należy udać się do sklepu z artykułami medycznymi ( który realizuję wnioski Narodowego Funduszu Zdrowia).[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Inną formą pomocy finansowej na zakup wózka inwalidzkiego jest dotacja z Instytucji Państwowych tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby uzyskać takie dofinansowanie należy: [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Zanieść kopię zlecenia wydanego przez NFZ,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Fakturę na wózek( w której znajduję się wysokość wpłaty własnej i wysokości refundacji),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Oświadczenie o miesięcznych dochodach ( w przeliczeniu na jednego członka rodziny),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wniosek o dofinansowanie,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Numer NIP.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Proces usprawniania środowiska publicznego do osób z niepełnosprawnością ruchową jest nadal w trakcie realizacji. Dzięki publicznym środkom, proces usprawniania jest szybszy, a w związku z tym więcej pracodawców decyduję się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Ponadto dzięki wielu refundacjom osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego, mają możliwość zakupu nowego wózka, dostosowanego do jej potrzeb.[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Klaudia Szopa[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]________________________________[/font][/size] [size=3][i][font=sans-serif]1. Mańko, G., Zyznawska, J., Kurzydło, W., Stach, B. ,,Znoszenie barier architektonicznych i dostosowanie obiektu użyteczności społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na przykładzie Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach’’ Wyd. Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM S.185-196.[/font][/i][/size] [size=3][i][color=#000000][font=sans-serif]2. https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wyposazenie-stanowisk-pracy/[/font][/color][/i][/size] [size=3][font=sans-serif][i]3. https://www.alejahandlowa.pl/zdrowie-i-uroda/jak-uzyskac-dofinansowanie-do-wozka-inwalidzkiego[/i][/font][/size]