×
Zmiana wielkości czcionki:

Wartości i zasady leżące u podstaw zatrudnienia wspomaganego

Wartości i zasady leżące u podstaw zatrudnienia wspomaganego
[justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Światowe Stowarzyszenie do Spraw Zatrudnienia Wspomaganego (WASE) definiuje zatrudnienie wspomagane jako [/color][color=#000000][i]„pracę zarobkową w zintegrowanym środowisku na otwartym rynku pracy, przy zapewnieniu pracownikowi niepełnosprawnemu stałego wspomagania. Praca zarobkowa oznacza taką samą zapłatę za taką samą pracę jak w przypadku pracownika pełnosprawnego”[/i][/color][color=#000000]. Zatrudnienie wspomagane jest kontrahentne z koncepcjami, po pierwsze empowermantu, po drugie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, po trzecie godności i poszanowaniu człowieka.  Wymienione powyżej koncepcje można, uszczegółowić poprzez następujące zasady i wartości:  [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Indywidualne podejście[/i][/color][color=#000000], według zatrudnienia wspomaganego każda osoba jest unikalną jednostką z własnymi zasobami np. zainteresowaniami, preferencjami, uwarunkowaniami i historią życiową. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Szacunek, [/i][/color][color=#000000]każde działanie w ramach zatrudnienia wspomaganego powinna mieć u podstaw godność osoby ludzkiej. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Samostanowienie[/i][/color][color=#000000], zwrócenie uwagi na ważność własnych wyborów, realizację zainteresowań oraz   wyznaczaniu osobistych planów życiowych i zawodowych zgodnych z możliwościami osobistymi i kontekstowymi.  [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Świadomy wybór, [/i][/color][color=#000000]model pomaga zrozumieć własne możliwości co przełoży się na spójność wyborów ze swoimi preferencjami.   [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Upodmiotowienie, [/i][/color][color=#000000]proces planowania, ewaluacji i tworzenia usług stawia w centrum swojego usługobiorcę.  [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Poufność, [/i][/color][color=#000000]każda informacja przekazana przez osobę niepełnosprawną jest poufna, ewentualna decyzja o ujawnieniu informacji jest podejmowana wspólnie.  [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Elastyczność[/i][/color][color=#000000], działania zatrudnienia wspomaganego są elastyczne, są dostosowane i zależne od usługobiorcy- osoby niepełnosprawnej.  [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000][i]Dostępność, [/i][/color][color=#000000]usługi, infrastruktura oraz informacje dotyczące zatrudnienia wspomaganego są w pełni dostępne dla wszystkich osób z niepełnosprawnością[/color][color=#000000].[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Diana Machalska, [/font][/size][/color][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Trener pracy [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]______________________________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif]1. Majewski T. (2006). Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Warszawa: Krajowa Izba [/font][/size][size=2][font=sans-serif]Gospodarczo-Rehabilitacyjna[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif]2. Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego (2013). Broszura informacyjna i standardy jakości. Warszawa: [/font][/size][size=2][font=sans-serif]Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych[/font][/size][/justify]