×
Zmiana wielkości czcionki:

Czynniki stresogenne w miejscu pracy

Czynniki stresogenne w miejscu pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Źródła stresu w organizacji mogą być zlokalizowane w różnych czynnikach związanych ze specyfiką funkcjonowania na danym stanowisku pracy.  Łoboda (1990) za wspomniane przyczyny uznaje: [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]Fizyczne warunki pracy - można tu zaliczyć np. hałas, słabą widoczność, nieodpowiednią temperaturę otoczenia, wilgotność, pracę na wysokości, kontakt z niebezpiecznymi substancjami.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Sposób wykonywania zadań - do tej kategorii Łoboda zalicza działanie pod presją czasu, monotonię lub nadmierną zmienność sposobu realizacji zadań, pracę zmianową.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pełnienie roli organizacyjnej - dotyczy braku jasności, co do zakresu pełnionych obowiązków, trudności w sprostaniu oczekiwaniom, przeciążenie lub  niedociążenie ilością i poziomem trudności wykonywanych zadań.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Relacje interpersonalne - powodowane przez nie stresory odnoszą się do nieprawidłowych relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi lub podwładnymi.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Funkcjonowanie jako członek organizacji - dotyczy dokonywanej przez pracownika oceny znaczenia wkładu wnoszonego przez siebie do organizacji. Związane z tym czynnikiem uczucie dyskomfortu warunkowane jest poprzez zbyt mały udział w podejmowaniu decyzji, brak możliwości swobodnego wyrażania opinii oraz deficyt aprobaty dla podejmowanych wysiłków.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Rozwój  zawodowy - Łoboda zalicza do tej kategorii niezadowolenie z przebiegu kariery, brak możliwości rozwijania się oraz niepewność zatrudnienia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Funkcjonowanie w organizacji oraz poza nią - trudności w pogodzeniu obowiązków wynikających z pełnienia ról zawodowych i pozazawodowych  oraz konflikt wartości cenionych przez pracownika względem tego, co ważne dla organizacji.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wszystkie odpisane powyżej czynniki stresogenne można rozpatrywać także w kontekście przeciwskazań do podjęcia zatrudnienia osób z konkretnymi niepełnosprawnościami. Analiza sytuacji zdrowotnej oraz ograniczeń wynikających z tytułu posiadanej niepełnosprawności, umożliwia właściwe dopasowanie oferty pracy do potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju i stopnia posiadanej niepełnosprawności kandydata do zatrudnienia.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek, Psycholog, doradca zawodowy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i] _________________________________[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]Łoboda, M. (1990). Czynniki stresogenne w organizacji. W: A. Biela (red.), Stres w pracy zawodowej (67- 94). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify]