×
Zmiana wielkości czcionki:

Powrót na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami

Powrót na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami
[size=3][font=sans-serif][b] [/b][b]Z jakimi problemami zmagają się osoby z niepełnosprawnościami  poszukujące pracy ?[/b][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif]- Największą barierą jest ogromny lęk przed nową sytuacją czyli powrotem [/font][/size][size=3][font=sans-serif]na rynek pracy. Lęk i niskie poczucie własnej wartości utrudniają podjęcie decyzji o rozpoczęciu poszukiwań pracy, wysyłaniu swoich aplikacji, uczestniczeniu w rozmowach rekrutacyjnych i podjęciu pracy. Te emocje rodzą wiele błędnych wyobrażeń o własnej sytuacji.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]- Nadal spory problem jest również po stronie pracodawcy, istniej wiele barier związanych z niewiedzą na temat schorzeń jak również w kwestii dofinansowań, z których mogą skorzystać przy zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Pojawia się u nich lęk przed czymś czego wcześniej nie doświadczyli ( nie zatrudniali osób z niepełnosprawnościami), to z kolei generuje wyobrażenia o pozornych trudnościach , takich jak przystosowanie stanowisk, ryzyko kontroli ale także nieefektywność pracownika.  [/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Na szczęście istnieją instytucje, które pomagają w pokonaniu tych barier zarówno osobom z niepełnosprawnościami jak również potencjalnym pracodawcom.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]I tu wychodzi naprzeciw na przykład Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, w której pomagamy w odnalezieniu się na rynku pracy jak i w stawianiu pierwszych kroków w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif] Realizujemy projekty finansowane ze środków PEFRON oraz środków UE, w ramach których świadczymy wsparcie:[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        doradcy zawodowego, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        doradcy socjalnego, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        trenera pracy, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        pośrednika pracy, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        opiekuna stażysty, [/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        prawnika,[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]·        psychologa.[/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif]Wszystkim osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które zgłoszą się do naszej Agencji Zatrudnienia, i zostaną zakwalifikowane do jednego z projektów, zostaną wyznaczeni specjaliści, którzy będą starali się pomóc w pokonaniu lęków i barier w powrocie na rynek pracy. Po dokładnej analizie i ocenie gotowości psychofizycznej zostanie ułożony indywidualny plan działania. Opieka nad osobami biorącym udział w projektach jest długotrwała [/font][/size][size=3][font=sans-serif]i nie kończy się w momencie podjęcia zatrudnienia. Trener pracy utrzymuje kontakt z uczestnikiem projektu aż do momentu kiedy widzi, że osoba zatrudniona jest w pełni samodzielna , choć i wtedy w każdej chwili może zadzwonić i liczyć na rozmowę.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jak wspomniałam bariery w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami są również po stronie pracodawcy i  tu również naprzeciw wychodzi trener pracy, który posiada pełną wiedzę na temat dofinansowań przy zatrudnieniu osób [/font][/size][size=3][font=sans-serif]z niepełnosprawnościami jak również dofinansowań do stanowiska pracy. Dużą rolę przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami odgrywa wiedza pracodawcy na temat schorzeń z jakimi zatrudnia pracowników. Idealnie byłoby gdyby pracodawca sam zainteresował się czym charakteryzuje się dane schorzenie i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie miejsce pracy takiej osobie jednak i tu trener pracy jest w stanie rozwiać wątpliwości pracodawcy przybliżając mu charakterystykę danego schorzenie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Przede wszystkim wszyscy musimy pamiętać , że niepełnosprawność nie jest czynnikiem wykluczającym z rynku pracy. Wręcz przeciwnie często można spotkać się z sytuacją gdzie osoby z niepełnosprawnościami są bardziej zaangażowane w wykonywanie swoich obowiązków.[/b][/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif][b] [/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Katarzyna Włodarczyk [/font][/size]