×
Zmiana wielkości czcionki:

Ocena możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji

Ocena możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych w procesie rekrutacji
[justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Pojęcie [/font][/size][/color][b][color=black][size=3][font=sans-serif][i]przeciwwskazania do wykonywania zawodu[/i][/font][/size][/color][/b][color=black][size=3][font=sans-serif] odnosi się do każdego znaczącego obniżenia się poziomu funkcjonowania sfery ekspresji psychofizycznej człowieka uniemożliwiające mu właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu.[/font][/size][/color][/justify] [color=black][size=3][font=sans-serif]Przytaczając [/font][/size][/color][b][color=black][size=3][font=sans-serif][i]klasyfikację „sfer ekspresji psychofizycznej” [/i][/font][/size][/color][/b][i][color=black][size=3][font=sans-serif]zauważamy, że opisuje ona następujące kategorie[b]:[/b][/font][/size][/color][/i] [ul] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawność kończyn dolnych[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawność kończyn górnych[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawność narządów zmysłów[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawności sensomotoryczne[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawności podstawowych układów fizjologii[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]sprawności psychiczne[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]cechy ogólne[/font][/size][/color][/li] [li][color=black][size=3][font=sans-serif]inne czynniki[/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]W procesie rekrutacji osoby niepełnosprawnej nie należy poprzestawać na samej analizie pracy, ale dalej dokonać gruntownej oceny [b][i]możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej[/i][/b] w kontekście kryteriów oceny przydatności do danego stanowiska pracy, które Majewski (1995) nazywa zdolnościami do pracy, wśród nich można wymienić:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]doświadczenie zawodowe,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]posiadane wykształcenie,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]sprawność w poruszaniu się,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ogólny stan zdrowia,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wydolność organizmu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]posiadane dysfunkcje organizmu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]motywacja do pracy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]specjalne uzdolnienia;[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Reasumując, niepełnosprawność w odniesieniu do przytoczonej koncepcji jest rozumiana jako dysfunkcja określonej sfery ekspresji psychofizycznej. Nie wyklucza natomiast aktywności zawodowej opartej na zachowanej sprawności, a nawet możliwa jest stymulacja rozwoju lub kompensacja utraconych funkcji przez sprawności zachowane. Specjaliści (w tym zarówno autorzy podręcznika oceny zawodu z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności - Kreft i in., 2000, jak i autorzy KLASP - Biela, Kamiński, Manek, Pietraszkiewicz, Sienkiewicz, Szumielewicz, 1992) zwracają uwagę na możliwość dostosowania stanowiska pracy poprzez odpowiednie ergonomiczne modyfikacje do możliwości pracy osoby z określoną niepełnosprawnością, ograniczeniem psychofizycznym.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Agnieszka Chmielewska - Psycholog [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif]1. [i]Majewski T. (1995). Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa: Centrum Badawczo - Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. [/i][/font][/size][/justify] [size=2][font=sans-serif]2. [i]Kreft W. i in., (2000). Podręcznik oceny zawodu z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. W: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, nr 14. Gdańsk: KUP[/i][/font][/size] [justify][font=sans-serif][size=2]3. [i]Biela A., Kamieński L., Manek A., Pietraszkiewicz H., Sienkiewicz Z., Szumielewicz., (1992). Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL[/i][/size][/font][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify]