×
Zmiana wielkości czcionki:

Warunki pracy dla osób z cukrzycą

Warunki pracy dla osób z cukrzycą
[justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Osoby z wyrównaną cukrzycą przez wiele lat nie mają ograniczeń w zdobywaniu wykształcenia i odpowiedniej pracy. Jest jednak wiele rodzajów prac, które mogą być nadmiernie odciążające dla pracownika chorującego na cukrzycę. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Istnieją dwojakiego rodzaju powody ograniczeń w wykonywaniu niektórych zawodów przez osoby chorujące na cukrzycę. Należą do nich:  [/color][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#000000][b][u][i]hipoglikemia (niedocukrzenie organizmu)[/i][/u] [/b]i związane z nią zaburzenia świadomości, które mogą stwarzać ryzyko dla chorego lub osób z jego otoczenia prawie na pewno będę w stanie wykonać obecną pracę nie jestem pewien mało prawdopodobne, bym był w stanie wykonać obecną pracę cukrzyca 20 [/color][/font][/size][/li] [li][b][color=#000000][size=3][font=sans-serif][u][i]późne powikłania cukrzycy[/i][/u],[/font][/size][/color][/b][color=#000000][size=3][font=sans-serif] np. niedowidzenie czy utrata wzroku upośledzające zdolność do wykonywania danej pracy. [/font][/size][/color][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] Możliwość wystąpienia hipoglikemii u pracownika chorującego na cukrzycę powoduje duże ograniczenia, a nawet jest przeciwskazaniem do wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym. Są to m.in.: [/color][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#000000][u][i][b]zawodowi kierowcy[/b][/i][/u] (przewozy pasażerskie i ciężarowe, kierowanie pociągami naziemnymi i kolei podziemnej, taksówkarze) [/color][/font][/size][/li] [li][u][color=#000000][size=3][font=sans-serif][i][b]służby mundurowe i ratownicze[/b][/i][/font][/size][/color][/u][color=#000000][size=3][font=sans-serif]: siły zbrojne (wojska lądowe, marynarka, lotnictwo), policja, straż pożarna, straż gminna, ratownictwo, żegluga morska, służba więzienna, licencjonowani pracownicy ochrony [/font][/size][/color][/li] [li][u][color=#000000][size=3][font=sans-serif][i][b]zawody związane z lotnictwem cywilnym[/b][/i][/font][/size][/color][/u][color=#000000][size=3][font=sans-serif]: piloci i inżynierowie lotnictwa, personel pokładowy, kontrolerzy ruchu lotniczego [/font][/size][/color][/li] [li][u][color=#000000][size=3][font=sans-serif][i][b]zawody szczególnie niebezpieczne[/b][/i][/font][/size][/color][/u][color=#000000][size=3][font=sans-serif] (praca na wysokościach, przy maszynach w ruchu, przy piecach, w wysokiej temperaturze, w spalarniach, hutach, górnictwie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu i innych miejscach związanych z dużym ryzykiem wypadku). [/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Ograniczeniem zawodowym mogą być również późne powikłania cukrzycy, które upośledzają zdolność do wykonywania danej pracy, np. niedowidzenie czy utrata wzroku ograniczające możliwość pracy w wielu zawodach wymagających pełnej precyzji i sprawności narządu wzroku, np. zegarmistrza, jubilera czy mechanika precyzyjnego. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000] Dodatkowej uwagi oraz indywidualnej oceny predyspozycji zdrowotnych osoby chorującej na cukrzycę wymaga decyzja o możliwości podjęcia lub kontynuacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe i uciążliwe mogące niekorzystnie wpływać na przebieg cukrzycy. W szczególności dotyczy to stanowisk, na których występuje: [/color][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#000000][u][i][b]zwiększony wysiłek fizyczny[/b][/i][/u][b],[/b] zwłaszcza o statycznym charakterze (np. górnik, hutnik) [/color][/font][/size][/li] [li][b][u][color=#000000][size=3][font=sans-serif][i]praca zmianowa, szczególnie nocna[/i][/font][/size][/color][/u][color=#000000][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/color][/b][/li] [li][u][color=#000000][size=3][font=sans-serif][i][b]narażenie na działanie dwusiarczku węgla oraz pestycydów[/b][/i][/font][/size][/color][/u][color=#000000][size=3][font=sans-serif] (związki kwasu 2-chlorofenoksyoctowego, np. dichlorprop, mekoprop).[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Lista zawodów niedostępnych dla chorych na cukrzycę nie powinna być jednak rozszerzana tylko dlatego, że nie zadbano o stworzenie odpowiednich warunków przyjaznego i bezpiecznego funkcjonowania pracownika z cukrzycą w środowisku pracy.  Marzena Kocot Trener pracy ___________________________ https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91767/Warunki-i-organizacja-pracy-cukrzyca-CIOP-PIB-2016.pdf[/font][/size][/justify]