×
Zmiana wielkości czcionki:

Asystent osoby niepełnosprawnej- charakterystyka pracy

Asystent osoby niepełnosprawnej- charakterystyka pracy
[b][i]Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej?[/i][/b] To pracownik pomocy społecznej, którego rolą jest wsparcie osoby, która posiada ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Asystent musi posiadać wiedzę na temat niepełnosprawności. Ponadto jego obowiązkiem jest znać potrzeby osoby z niepełnosprawnością i formy pomocy, w razie sytuacji zagrażającej jej zdrowiu i życiu. Asystent towarzyszy osobie z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach, tj: [ul] [li]Spacer[/li] [li]Zakupy[/li] [li]Wizyty w urzędach[/li] [li]Dojazdach do pracy, szkoły[/li] [li]Wizyty u lekarza[/li] [/ul] [b][i]Jaki jest cel programu?[/i][/b] [ul] [li]Wsparcie osób z niepełnosprawnością w ograniczeniu skutków niepełnosprawności[/li] [li]Aktywizacja osób z niepełnosprawnością do codziennych aktywności[/li] [li]Pomoc w uczestnictwie w życiu społecznym[/li] [li]Pomoc w uniezależnieniu się osób z niepełnosprawnością[/li] [/ul] [ul] [li]Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością[/li] [/ul] [b][i]Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?[/i][/b] By zostać asystentem wymagane jest min. średnie wykształcenie. Największe szansę na zostanie asystentem mają  osoby, które są absolwentami kierunków medycznych, psychologicznych i pedagogicznych. Ponadto aby zostać asystentem, wymagane jest posiadanie  dokumentu, potwierdzającego  uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: [ul] [li]asystent osoby niepełnosprawnej[/li] [li]opiekun osoby starszej[/li] [li]opiekun medyczny[/li] [/ul] [b][i]Ile zarabia asystent osoby niepełnosprawnej?[/i][/b] Osoba będąca asystentem osoby niepełnosprawnej bierze udział w projekcie, który jest finansowany z środków publicznych. W związku z tym istnieją pewne wymagania odnośnie formy pracy asystenta. Liczba godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 60h w miesiącu. Za 1h pracy osoba może uzyskać około 40 zł. Ponadto istnieją limity usług asystenta zgodnie z posiadanym stopniem niepełnosprawności: [ul] [li]840h/ 1 rok dla niepełnosprawnych posiadających niepełnosprawność sprzężoną[/li] [li]720h/1 rok dla osób z niepełnosprawnością  w stopniu znacznym[/li] [li]360h/ 1 rok dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i dzieci do 16 r.ż., które potrzebują stałą opiekę w związku z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.[/li] [/ul] Ponadto asystent osoby niepełnosprawnej może uzyskać zwrot kosztów za: [ul] [li]Zakup biletów autobusowych (200zł/1 miesiąc)[/li] [li]Ubezpieczenie OC/NNW (150zł/1 rok)[/li] [li]Zakup środków ochrony osobistej (50zł/1 miesiąc)[/li] [li]Zakup biletów na wydarzenia kulturowe (150zł/ 1 rok)[/li] [/ul] Klaudia Szopa _____________________________ [size=2][i]1. https://niepelnosprawni.gov.pl/art,1074,asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021-odpowiadamy-na-najwazniejsze-pytania[/i][/size] [size=2][i]2. https://www.gops.pulawy.pl/asystent-osoby-niepelnosprawnej/[/i][/size] [size=2][i]3. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1813314;jsessionid=6760B3E7C6F33B05E41A580359563671[/i][/size]