×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby z epilepsją na rynku pracy

Osoby z epilepsją na rynku pracy
[justify][b]Epilepsja [/b]zwana również padaczką jest chorobą przewlekłą, neurologiczną, która charakteryzuje się samoistnymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu. Należy do schorzeń specjalnych, dlatego objęta jest wyższym dofinansowaniem do wynagrodzenia z PFRON. Wynika to z faktu iż osoby z  tym rodzajem niepełnosprawności są niechętnie zatrudniane. [b]Czy przyjęcie pracownika z padaczką jest rzeczywiście ryzykiem dla pracodawcy? O czym należy pamiętać i na co uważać?[/b][/justify] [justify][/justify] [justify][b]1. Bezpieczeństwo w pracy[/b][/justify] [justify]Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa dla całego zespołu. Niestety wiele osób z epilepsją nie informuje współpracowników o swojej chorobie. Wynika to z obaw związanych z dyskryminacją, gorszym traktowaniem lub brakiem poczucia społecznej akceptacji. Niska świadomość osób odnośnie postepowania w przypadku ataku padaczki może być zagrożeniem dla pracownika z epilepsją. Dlatego warto poinformować chociaż kilka osób o możliwym ryzyku wystąpienia napadu. Jeśli wystąpi taka sytuacja poinformowany współpracownik będzie nie tylko wiedzieć, co robić, ale też w jaki sposób udzielić pomocy choremu, aby chronić jego zdrowie i życie.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]2. Odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy[/b][/justify] [justify]W kontekście zawodowym padaczka jest dosyć specyficzna chorobą, dlatego w przypadku epilepsji należy maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo stanowiska pracy tak, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko napadu padaczkowego, a w przypadku pojawienia się takiego ataku zachować pełne bezpieczeństwo pracownika i osób, które z nim pracują.[/justify] [justify][/justify] [justify]Wyładowania elektryczne w neuronach mózgu mogą pojawić się u pracownika z padaczką wskutek różnych czynników. Miejsce pracy powinno być wyposażone w system klimatyzacji, pozwalającej na utrzymanie temperatury w przedziale 18-23 °C. Stanowisko pracy powinno być wytłumione oraz wyposażone w system oddymiania, który usunie niekorzystne pyły. Powinno mieć też stały dopływ światła, ale bez sztucznego naświetlenia wykraczającego poza zakres normowy i nagłych zmian promieniowania. Warto za każdym razem porozmawiać jednak z nowym pracownikiem o szczegółach jego przypadłości, gdyż każdy przypadek może być inny. [/justify] [justify][/justify] [justify]Napady padaczkowe mogą wyglądać bardzo różnie. Rozróżnia się aż 40 rodzajów ataków począwszy od drgawek aż po utratę świadomości, a nawet przytomności. Czasami są niewidocznie, gdyż jest to chwilowe zawieszenie czyli trwające kilka sekund zaburzenie świadomości. Niestety większość osób chorych na padaczkę jest bierna zawodowo. W Polsce tylko 40% osób z padaczką pracuje .Ta statystyka pokazuje iż epilepsja  jest chorobą, która według spostrzeżeń samych chorujących nadal wzbudza lęk wśród pracodawców. Związany jest on z obawą o negatywny wpływ choroby na efektywność pracy, a także z wątpliwościami dotyczącymi wykorzystywania stanu zdrowia podwładnego co do przedłużającej się nieobecności. Często powodem nieaktywności zawodowej jest brak wiary w swoje możliwości i zasłanianie się chorobą. Tymczasem padaczka w wielu pracach nie przeszkadza.[/justify] [justify][/justify] [justify]Obecnie 80% osób z epilepsją jest leczonych tak skutecznie, że nie doświadczają napadów. Zdaniem specjalistów nie ma przeciwwskazań, by osoba z padaczką podejmowała zatrudnienie, choć w zależności od rodzaju ataków mogą pojawić się pewne ograniczenia związane z rodzajem wykonywanej pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Jakie stanowiska pracy są nieodpowiednie dla epileptyków? [/b][/justify] [justify]Wszystko zależy od rodzaju choroby. Jednak ze względów bezpieczeństwa osoby chore na epilepsję nie powinny wykonywać pracy na wysokościach, w nocy w pojedynkę. U 3% epileptyków napady padaczkowe są wywołane bodźcami świetlnymi, dlatego te osoby nie powinny pracować przy monitorach. Pracownik z epilepsją nie powinien pracować w pobliżu ognia, przy obsłudze maszyn niebezpiecznych ( piła mechaniczna, wiertarka, tokarka), na stanowisku wymagającym dużego tempa pracy, przy obsłudze zbiorników wodnych. Nie jest też wskazana praca na stanowiskach, gdzie podczas napadu padaczkowego narażone byłoby zdrowie lub życie innych osób (kierowca, operator dźwigu). Nieodpowiednia jest również praca z ostrymi przedmiotami a także w kontakcie z alkoholem.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Jaka jest więc odpowiednia praca dla ludzi z epilepsją? [/b][/justify] [justify]Chorzy na epilepsję pracują jako kasjerzy, pracownicy biurowi, informatycy, graficy, księgowi, nauczyciele, prawnicy, konsultanci w call center. Statystycznie 75% procent pracowników z epilepsją zajmuje stanowiska niezwiązane z praca fizyczną. Dużą szansą dla chorych na padaczkę jest praca zdalna w domu. Z tej formy zaczyna korzystać coraz więcej osób.  [/justify] [justify][/justify] [justify][b]Najważniejsze to przełamać stereotypy[/b][/justify] [justify]Wiedza na temat epilepsji wśród Polaków jest znikoma. Dotyczy to nawet osób wykształconych, otwartych i tolerancyjnych. Osoby chore na padaczkę mają prawo do normalnego zatrudnienia, dlatego nie powinny być marginalizowane czy też izolowane od społeczeństwa. Praca zawodowa nie tylko stanowi stałe źródło dochodu, ale również ma wpływ na poczucie społecznej akceptacji.[/justify] [justify][/justify] [justify]Małgorzata Cymborska[/justify] [justify]Trener pracy[/justify]