×
Zmiana wielkości czcionki:

Staż – pierwszy krok do powrotu na rynek pracy

Staż – pierwszy krok do powrotu na rynek pracy
[b]Na początek czym jest staż zawodowy?[/b] [justify]Staż to nabywanie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną, jest on organizowany przez Urząd Pracy bądź tak jak w naszym przypadku przez Agencję Zatrudnienia. Zawierana jest trójstronna umowa stażowa pomiędzy stroną organizującą staż , stażysta a pracodawcą. Staże zawodowe zazwyczaj trwają 3 miesiące lub 6 miesięcy. Nie jest to umowa na zasadzie stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą jednak są w niej określone pewne wytyczne:[/justify] [justify][/justify] [ul] [li]czas na jaki zawierana jest umowa stażowa,[/li] [li]miejsce wykonywania stażu,[/li] [li]opis obowiązków na stanowisku stażysty,[/li] [li]wysokość stypendium stażowego (które wypłacane jest stażyście przez organizatora stażu), które waha się od 1443 zł do 1850 zł w zależności czy osoba z orzeczeniem pobiera rentę czy nie.[/li] [/ul] [b]Kto może skorzystać z tego rodzaju formy wsparcia?[/b] [ul] [li]Osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności[/li] [li]Osoby bezrobotne[/li] [li]Osoby pełnoletnie oraz będące w wieku aktywności zawodowej[/li] [/ul] [b]Jakie są korzyści z odbywania stażu ?[/b] [ul] [li]Zdobycie nowego doświadczenia- podczas stażu można nabyć cenne i praktyczne przygotowanie do zawodu, można również wykazać się praktyczną wiedzą którą posiada się ze szkoły, szkoleń czy kursów.[/li] [li]Zwiększenie szans na rynku pracy – doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu zawodowego zwiększają szanse na zdobycie zatrudnienia, pracodawcy cenią osoby, które są aktywne i zdeterminowane, by rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę.[/li] [li]Stypendium stażowe – daje stażyście poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w okresie odbywania stażu. Należy też pamiętać , że staż wlicza się lat pracy.[/li] [/ul] [justify]Podsumowując temat staży zawodowych, jest to naprawdę bardzo korzystna forma powrotu na rynek pracy bądź pogłębienie posiadających już umiejętności. Ta forma wsparcia jest bardzo chętnie wykorzystywana przez osoby z niepełnosprawnościami, pozwala im to na bezpieczny powrót do aktywności zawodowej, nierzadko osoby z orzeczeniem zmuszone są z powodów zdrowotnych na przekwalifikowanie się, ponieważ stan zdrowia nie pozwala im na powrót do pracy w zawodzie. Okres stażowy mogą w pełni wykorzystać na sprawdzenie swojej gotowości psychofizycznej jak również na oswojenie się z nową sytuacją życiową. Ważną informacją jest również fakt, że osoba odbywająca staż ma wyznaczonego opiekuna, który jest zawsze gotowy[/justify] [justify]do pomocy jeśli taka sytuacja zaistnieje. [/justify] [justify][/justify] [justify]W naszej Agencji ruszyły nowe projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskich Funduszy Społecznych. [/justify] [justify][/justify] [justify]Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności chcące bezpiecznie powrócić na rynek pracy bądź rozpocząć swoją ścieżkę zawodową do uczestnictwa w naszych projektach.[/justify] Katarzyna Włodarczyk Opiekun stażysty