×
Zmiana wielkości czcionki:

Potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową

Potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową
[justify][size=3][font=sans-serif]Spośród wszystkich rodzajów niepełnosprawności, te ruchowe są zwykle najbardziej widoczne. W [/font][/size][size=3][font=sans-serif]związku z tym codzienność osób niepełnosprawnych ruchowo wiąże się nierozerwalnie ze [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wzbudzaniem zainteresowania i ciekawości otoczenia. Ciągłe spojrzenia innych osób i przyciąganie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]uwagi generować może silny stres, a także powodować obniżenie samooceny.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnością ruchową są często narażone na wykluczenie społeczne.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Dla osób młodych, posiadających niepełnosprawność ruchową szczególnie ważna jest aktywność [/font][/size][size=3][font=sans-serif]edukacyjna. Bez względu na to, czy poruszają się samodzielnie, za pomocą kul, czy na wózku [/font][/size][size=3][font=sans-serif]inwalidzkim, zazwyczaj wybierają stacjonarny tryb nauczania. Przez ostatnie kilkanaście lat [/font][/size][size=3][font=sans-serif]obserwujemy działania mające na celu usuwanie barier architektonicznych na uczelniach oraz w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]szkołach. W wielu przypadkach jednak całkowite dostosowanie nadal nie jest możliwe. Dotyczy to [/font][/size][size=3][font=sans-serif]szczególnie przypadków, kiedy osoby poruszające się na wózkach muszą pokonywać zbyt długą drogę [/font][/size][size=3][font=sans-serif]aby wejść do budynku. Innym przykładem są trudno dostępne dla nich włączniki światła, zwykle w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]miejscach, w których przemieszczają się pomiędzy budynkami. Najbardziej niesprzyjającym [/font][/size][size=3][font=sans-serif]czynnikiem jednak jest brak miejsca postojowego przy uczelni, czy szkole dla samochodu, którego [/font][/size][size=3][font=sans-serif]pasażerem jest osoba niepełnosprawna.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Oprócz usuwania barier architektonicznych, na uczelniach powstały Biura ds. Osób [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Niepełnosprawnych, mające zapewniać wsparcie organizacyjne dla tej grupy studentów. Dostępne [/font][/size][size=3][font=sans-serif]formy wsparcia w takich biurach, to przede wszystkim: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]działalność informacyjna,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]udzielanie indywidualnej pomocy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków kształcenia.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wydaje się więc, że istnieją zasoby w otoczeniu jednostki, które mogą mieć wpływ na to w jaki [/font][/size][size=3][font=sans-serif]sposób dana osoba postrzegać będzie sama siebie oraz jak reagować będzie na stres i w jaki sposób [/font][/size][size=3][font=sans-serif]sobie z nim radzić.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Aktywność zawodowa, obok aktywności edukacyjnej stanowi jedną z podstawowych aktywności [/font][/size][size=3][font=sans-serif]społecznych człowieka. Oprócz oczywistych aspektów ekonomicznych jest ona również ważna w życiu [/font][/size][size=3][font=sans-serif]każdego człowieka, ze względu na to, że daje możliwość nawiązywania, podtrzymywania oraz [/font][/size][size=3][font=sans-serif]rozwijania kontaktów społecznych. Wpływa ona również pozytywnie na postrzeganie samego siebie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jako osoby zaradnej, będącej częścią jakiejś społeczności, pełniącej nowe określone role życiowe. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Dodatkowo często umiejętności oraz doświadczenie nabywane w pracy mogą kształtować sposoby w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jakie dana osoba radzi sobie z sytuacjami stresowymi. Osoby z niepełnosprawnością ruchową [/font][/size][size=3][font=sans-serif]również w tym obszarze potrzebują wsparcia. Według badań społecznych 84% osób z [/font][/size][size=3][font=sans-serif]niepełnosprawnością ruchową nie podejmuje pracy, ponieważ błędnie interpretuje zapis w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]orzeczeniu o niepełnosprawności o niezdolności do pracy. Natomiast 12% boi się, że straci [/font][/size][size=3][font=sans-serif]świadczenia podejmując zatrudnienie. Osoby, które podejmują działania w kierunku poszukiwania [/font][/size][size=3][font=sans-serif]pracy, wskazują na istniejące bariery architektoniczne, brak dostosowania stanowiska pracy lub [/font][/size][size=3][font=sans-serif]odpowiednich warunków.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwa poprzez m.in. korzystanie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]z dostępnych projektów prozatrudnieniowych, posiadających wiele form wsparcia prowadzących do [/font][/size][size=3][font=sans-serif]podjęcia zatrudnienia. Wydaje się również, że czas pandemii stworzył dodatkowe możliwości dla tej [/font][/size][size=3][font=sans-serif]grupy, a mianowicie stanowiska z możliwością wykonywania pracy w trybie zdalnym. Wiele firm, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]korzysta z tej formy pracy i okazuje się, że może być tak samo efektywna jak forma stacjonarna. Dla [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wielu osób z niepełnosprawnością ruchową jest ona jedyną możliwością podjęcia pracy zarobkowej, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]więc również chętnie z niej korzystają.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zobaczmy, jak sobie radzą uczestnicy naszych projektów. Zapraszam do obejrzenia filmu: [/font][/size][/justify] [center][size=3][font=sans-serif][youtube]eIYuqChEuwk[/youtube][/font][/size][/center] [justify][/justify] Marzena Hałasa Pośrednik pracy __________________________________ Źródła: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18209,vp,20806.pdf http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/584992