×
Zmiana wielkości czcionki:

Stereotypy o osobach z niepełnosprawnością w pracy

Stereotypy o osobach z niepełnosprawnością w pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością wciąż jest obecna w miejscu pracy, zarówno ze strony pracodawców jak i współpracowników. Na przełomie kilku ostatnich lat zaszły zmiany w podejściu pracodawców, przez co pozycja osób z niepełnosprawnością uległa stopniowej poprawie, jednak nadal jest znacznie gorsza od sytuacji osób sprawnych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Znalezienie odpowiedniego zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej stanowi w dalszym ciągu poważny problem. Przyczyny takiego stanu rzeczy są zróżnicowane. Najczęściej pracodawcy czują strach i niechęć przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a także bariery architektoniczne i kłopoty związane z przystosowaniem miejsca pracy. Takie podejście spowodowane jest wieloma czynnikami, między innymi: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][b]Nieznajomością przepisów[/b] – pracodawcy myślą, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wiąże się z dużą ilością przepisów, wymagań, formalności oraz konieczności dostosowania stanowiska pracy – to najczęstsze argumenty, które łączą się z przekonaniem, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje specjalistycznych i kosztownych rozwiązań, aby dobrze wykonywać powierzone jej zadania. Jednak wiele schorzeń takich jak: epilepsja, stwardnienie rozsiane, nowotwory, choroby serca, układu oddechowego czy cukrzyca nie wymagają specjalistycznego dostosowania stanowiska pracy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Przekonania i wyobrażenia[/b] – Przekonanie osób w pełni sprawnych fizycznie o niepełnosprawności jest często stereotypowe i powoduje, że mogą źle oceniać, czy ktoś będzie mógł wykonywać dany rodzaj pracy. Z powodu braku codziennego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością, pracodawcy mają utrwalone wyobrażenie, że takie osoby nie są w stanie prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn na produkcji, dokonywać zaawansowanych analiz czy prowadzić rozmów z klientami.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Jakość pracy [/b]– Kolejnym błędnym przekonaniem jest obawa, że osoby z niepełnosprawnością są mało wydajne w pracy oraz gorzej wykonują powierzone im zadania przez ciągłe absencje chorobowe. Mała elastyczność i niski poziom kompetencji – tak postrzegani są pracownicy z niepełnosprawnością, i traktowane jako jednolita grupa co jest niezwykle krzywdzące.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Zespół i przyjęcie pracownika [/b]– wyobrażenie pracodawcy o samym wdrożeniu osoby z niepełnosprawnością w obowiązki na stanowisku pracy urasta do znacznie bardziej pracochłonnego i skomplikowanego niż jest w rzeczywistości. Niezbędne jest przygotowanie i wsparcie współpracowników i managera, który będzie wdrażał osobę z niepełnosprawnością do swojego zespołu, jednak doświadczenie pokazuje, że nie jest to skomplikowany i długi proces. Osoby z niepełnosprawnością mają dużą zdolność do adaptacji dzięki codziennym trudnościom, które muszą pokonywać korzystając ze swojej kreatywności, odporności i wytrwałości.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością występuje wszędzie tam, gdzie obecne są stereotypy na temat potrzeb i możliwości osób z ograniczoną sprawnością. Zmiana negatywnych postaw jest możliwa, jednak wymaga spojrzenia na osobę ponad jej fizycznym czy intelektualnym ograniczeniem, a także większej edukacji społeczeństwa w kwestii osób z niepełnosprawnością. Anna Ciemięga, Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][/justify]