×
Zmiana wielkości czcionki:

Motywacja do pracy u osób z niepełnosprawnością

Motywacja do pracy u osób z niepełnosprawnością
[justify][size=3][font=sans-serif]W rozumieniu ogólnym, motywację do pracy można rozumieć jako chęć, dążenie i gotowość do wkładania wysiłku w wykonywaną pracę. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jedną z prototypowych teorii w dziedzinie motywacji, jest propozycja A. Maslowa. Na gruncie teorii motywacji do pracy, za najbardziej podstawowe, fizjologiczne potrzeby pracowników z niepełnosprawnością można uznać [b]odpowiednie warunki środowiska pracy[/b] (np. s[i]tała temperatura[/i] - istotna dla osób ze schorzeniami kardiologicznymi - gdyż nagłe i nieoczekiwane zmiany środowiska fizycznego mogą zbyt obciążać organizm; [i]dobre oświetlenie[/i] - istotne szczególnie u osób z chorobami wzroku; [i]wilgotność[/i] - niewskazaną dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu ze względu na [color=black]profilaktykę infekcji uszu oraz ochrony aparatów słuchowych[/color]). [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Drugie w kolejności czynniki, związane z [b]poczuciem bezpieczeństwa[/b], mogą być realizowane poprzez stałość zatrudnienia, program świadczeń emerytalnych, a także różnego rodzaju ubezpieczenia zdrowotne. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kolejna w hierarchii potrzeba - [b]przynależności[/b], dotyczyć będzie satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami, akceptacji z ich strony oraz otrzymywanego wsparcia.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kolejne - motywy związane z [b]czynnikiem szacunku,[/b] mają dwojaki charakter. Dotyczą chęci pozytywnego postrzegania siebie samego, jak również uznania ze strony innych osób. Będą temu służyć różnego rodzaju symbole statusu, a także otrzymywane nagrody i osiągane sukcesy. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ostatnia, a zarazem najwyższa potrzeba: [b]samorealizacji,[/b] wiąże się z sposobnością do realizacji zainteresowań oraz możliwością rozwoju.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Czynniki prowadzące do satysfakcji z realizowanych działań, nazwane motywatorami, związane są z treścią pracy i można do nich zaliczyć osiągnięcia, uznanie, odpowiedzialność, awanse i rozwój. Elementy przyjmowane za źródło niskiej satysfakcji, odnoszą się do środowiska pracy oraz związane są z: warunkami wykonywania zadań, przełożonymi, stosunkami interpersonalnymi, polityką i administracją firmy, a także płacą i bezpieczeństwem. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Tym samym, proces motywowania do pracy osób z niepełnosprawnością składa się z dwóch etapów. Początkowo, należy zapewnić odpowiedni poziom opisanych czynników, które sprawią, iż pracownik nie będzie niezadowolony. Dlatego też, istotnym jest, aby warunki wykonywania zadań uwzględniały możliwości wynikające z posiadanej niepełnosprawności, przełożeni byli wyrozumiali i otwarci na potrzebę dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z posiadanej przez kandydata niepełnosprawności, a warunki pracy były bezpieczne dla stanu zdrowia.  Następnie, manipulując wymienionymi motywatorami: np. stwarzając sposobność realizacji zadań zgodnych z posiadanym profilem predyspozycji i preferencji- który jest skrupulatnie analizowany w procesie zatrudnienia wspomaganego oferowanego przez Fundację Fuga Mundi- stwarzane są warunki do wzrostu motywacji do pracy oraz satysfakcji z zatrudnienia. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podsumowując, oferta pracy dobrze dobrana względem aspiracji kandydata z niepełnosprawnością, a także dopasowana do potrzeb i możliwości wynikających z posiadanej niepełnosprawności, stwarza możliwość podjęcia satysfakcjonującego zatrudniania oraz utrzymania wysokiej motywacji w toku realizacji zadań zawodowych. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy[/font][/size]