×
Zmiana wielkości czcionki:

Rola kompetencji społecznych w pracy zawodowej

Rola kompetencji społecznych w pracy zawodowej
[justify][size=3][font=sans-serif]Kompetencje to wszelkie[b] cechy i uprawnienia[/b] pracowników oraz organizacji, które wykorzystywane i rozwijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz spójnych z nimi osobistych celów pracowników[sup]1.[/sup][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Głównymi komponentami kompetencji są: [/font][/size][/b][/justify] [justify][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]wiedza,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]umiejętności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]postawy.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Jest to podstawowy model obrazujący zbiór najważniejszych czynników, które można nabywać, rozwijać oraz zarządzać nimi w taki sposób, aby ich wykorzystywanie w pracy zawodowej przynosiło pożądane rezultaty. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Kompetencje społeczne, to zbiór umiejętności, wiedzy, doświadczenia oraz motywacji. Przykładami kompetencji społecznych są:[/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]umiejętność komunikowania się,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]umiejętność pracy w zespole,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przedsiębiorczość,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]odporność na stres,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]asertywność,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]radzenie sobie z emocjami.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Kompetencje społeczne, często nazywane również kompetencjami miękkimi odgrywają bardzo ważną rolę w każdym zawodzie. Pracownik, którego celem jest osiągnięcie sukcesu na rynku pracy powinien dążyć do rozwijania i doskonalenia tych kompetencji. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Według P. Smółki kompetencje społeczne stanowią element portfolio pracownika, który w trakcie kierowania swoją karierą zawodową musi posiadać wysoką skuteczność interpersonalną, oraz umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Obszary w których kompetencje społeczne odgrywają kluczowe role: [/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Na etapie zdobywania nowej pracy, kompetencje społeczne pomagają w przedstawieniu swoich umiejętności oraz przeprowadzenie w prawidłowy sposób rozmowy kwalifikacyjnej.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Posiadanie rozwiniętych kompetencji miękkich obok oczywiście tych twardych (wiedza, umiejętności zawodowe) jest kluczowe, kiedy staramy się o awans na stanowisko kierownicze czy menedżerskie.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Szczególnie ważne jest posiadanie tych kompetencji przy pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymywaniu dobrych relacji z klientami a więc na stanowiskach na których jest wykonywany m.in. Networking.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W przedsiębiorstwach, w których stosowana jest praca zespołowa brak umiejętności interpersonalnych nie jest dobrze postrzegany, zaburza całościowy rytm pracy oraz zmniejsza efektywność.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wysoki poziom kompetencji społecznych wpływa na jakość wykonywania zadań zawodowych związanych z negocjacjami czy wywieraniem wpływu.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Aby rozwijać pożądane na rynku pracy kompetencje społeczne, musimy wiedzieć, które z kompetencji należałoby podnieść. Poziom różnych kompetencji można badać m.in. za pomocą testów kompetencyjnych czy kwestionariuszy. Coraz częściej takie testy są przeprowadzane na etapie selekcji pracowników w przedsiębiorstwach, więc warto się dowiedzieć jakie kompetencje społeczne są wymagane na stanowisku pracy o które się ubiegamy. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Testy kompetencyjne, posiadające najwyższą wartość prognostyczną są przeprowadzane przez psychologów. Osoby z niepełnosprawnością, które uczestniczą w projektach prozatrudnieniowych mogą sprawdzać poziom swoich kompetencji społecznych podczas indywidualnych konsultacji z psychologiem, czy doradcą zawodowym.  [/font][/size][/justify] [justify][/justify] Marzena Hałasa Pośrednik pracy [size=2][font=sans-serif]________________________[/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]1.  [/i][/font][/size][color=black][size=2][font=sans-serif][i] Moczydłowska J. M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Warszawa 2008.  2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Kompetencje_spo%C5%82eczne [/i][/font][/size][/color]