×
Zmiana wielkości czcionki:

Możliwości zawodowe osób z upośledzeniem umysłowym

Możliwości zawodowe osób z upośledzeniem umysłowym
[justify]Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) nie jest choroba, jest to stan ograniczenia lub niepełnego rozwoju umysłowego, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych w zakresie zdolności poznawczych, mowy, ruchowych i społecznych. Niepełnosprawność intelektualna objawia się trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, pozyskiwaniu kompetencji społecznych, ale również w radzeniu sobie z prostymi czynnościami codziennymi.[/justify] [justify][/justify] [justify]Pomimo swojej niepełnosprawności, osoby z upośledzeniem umysłowym mogą podejmują zatrudnienie zarówno na zamkniętym jak i otwartym rynku pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualna nie ma specjalnie wytypowanych stanowisk pracy czy[/justify] [justify]konkretnych branż w których osoby te dobrze funkcjonują. W wielu branżach można wyszukać czynności, które mogą być wykonywane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ważne jest dostosowanie stanowiska pracy do pracownika pod względem kompetencji zawodowych oraz możliwości zrozumienia zadań na stanowisku pracy. Na otwartym rynku pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną , które posiadają dobrze dostosowane stanowiska pracy są pracownikami lojalnymi, zaangażowanymi w wykonywanie swoich zadań, rzetelnymi i odpowiedzialnymi. Osoby z upośledzeniem umysłowych na otwartym rynku pracy bardzo dobrze sprawdzają się na stanowiskach pomocniczych, które charakteryzują się prostotą i powtarzalnością czynności. Osoby z niepełnosprawnością intelektualna powinny mieć jasno określony zakres obowiązków, uporządkowane zdania określone w czasie i przestrzeni, co daje im poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa.[/justify] [justify][/justify] [justify]Przykładowe stanowiska na otwartym rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualna to m.in.: [ul] [li]Pracownik produkcji – segregowanie produktów, składanie, układanie, naklejanie etykiet itp.;[/li] [li]Pomoc biurowa – kserowanie, znakowanie, niszczenie dokumentów, naklejanie znaczków, segregowanie dokumentów, roznoszenie korespondencji itp.;[/li] [li]Pomoc bibliotekarza – układanie książek, czasopism, renowacja książek, itp.;[/li] [li]Pomoc kuchenna – obieranie i mycie warzyw i owoców, zmywanie, przygotowywanie prostych posiłków, itp.;[/li] [li]Pomoc ogrodnika – grabienie trawników, sadzenie i podlewanie roślin, pielenie, dbanie o czystość, itp.;[/li] [li]Pomoc magazyniera – pakowanie towaru, wykładanie towaru, naklejanie etykiet, utrzymywanie porządku, itp.;[/li] [li]Pomoc piekarza – pakowanie pieczywa, wykładanie pieczywa na półki, ważenie produktów, itp.[/li] [/ul] [/justify] [justify]Oprócz w/w istnieje jeszcze wiele stanowisk pracy dla osób z upośledzeniem umysłowym jak: pomoc sprzedawcy, pracownik porządkowy, kolporter, opiekun zwierząt, pomoc mechanika, portier, pomocnik budowlany, opiekun osoby starszej, szatniarz, pokojowa i wiele innych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu lekkim), które ukończyły szkołę zawodową oraz zdobyły kwalifikacje w danym zawodzie mają możliwość podjąć zatrudnienie nie tylko jako pomoc, ale również na samodzielnym stanowisku pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Istnieje również możliwość znalezienia zatrudnienia przez osoby upośledzone umysłowo (głównie w stopniu znacznym czy umiarkowanym) w Zakładach Pracy Chronionej, Zakładach Aktywności Zawodowej czy uczestnictwo w Warsztatach Aktywności Zawodowej.[/justify] [justify][/justify] [justify]Korzyści płynące dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy to m.in. ograniczenie rotacji pracowników, osoby z upośledzeniem umysłowym nie często zmieniają pracę, lubią swoja pracę i rzadko przebywają na zwolnieniach, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, niedyskryminowanie osób z niepełnosprawnościami oraz dofinansowanie do pracownika. Agnieszka Kuźmiuk[/justify] [justify][/justify]