×
Zmiana wielkości czcionki:

Czas urlopowy – czas turnusów rehabilitacyjnych

Czas urlopowy – czas turnusów rehabilitacyjnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny, warto więc przypomnieć najważniejsze zagadnienia dotyczące turnusów rehabilitacyjnych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Procedura ubiegania się o wyjazd na turnus rehabilitacyjny wygląda następująco. Na podstawie wniosku lekarza pierwszego kontaktu na turnus rehabilitacyjny, pracodawca udziela zwolnienia od pracy. Wtedy wypełniony wniosek należy przedłożyć w celu uzyskania dofinansowania w najbliższym PCPR, który rozpatruje wnioski w terminie 30 dni (dla osób mających trudności w poruszaniu się jest możliwość także złożenia go przez SOW). Pracownik powinien odpowiednio wcześniej przedstawić pracodawcy skierowanie[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]na turnus rehabilitacyjny, by zapewnić normalny tok pracy w firmie. Podstawą ekwiwalentu pieniężnego za urlop jest dokument potwierdzający uczestnictwo w turnusie, wystawionym przez organizatora.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W przypadku gdy turnus rehabilitacyjny trwa 10 dni, pracownik może skorzystać jeszcze z 11 dni urlopu dodatkowego. Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni przechodzi na kolejny rok i po trzech latach ulega przedawnieniu. Pozostały urlop w wymiarze 11 dni należy wykorzystać w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenie za czas zwolnienia oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]wypoczynkowy (art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Karolina Kowalska,  trener pracy[/font][/size][/justify]