×
Zmiana wielkości czcionki:

Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu

Aktywizacja zawodowa osób ze spektrum autyzmu
[justify][size=3][font=sans-serif]Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o charakterze neurologicznym, o podłożu genetycznym. Zwykle wiąże się między innymi z pogorszeniem zdolności społecznych i motorycznych. Przejawia się odmiennym sposobem komunikacji, różnorodnym schematem zachowań i nawiązywania relacji.  Autyzm ma wpływ na funkcjonowanie osoby na wszystkich etapach życia. O ile w dzieciństwie osoby autystyczne są dosyć mocno otoczone opieką, mają specjalne zajęcia terapeutyczne, o tyle po ukończeniu edukacji szkolnej ich sytuacja zmienia się diametralnie, gdyż nie zostały przygotowane żadne rozwiązania systemowe dla osób dorosłych. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W społeczeństwie istnieje stereotyp iż osoby autystyczne są geniuszami w dziedzinie informatyki, matematyki i robią karierę naukową na uniwersytetach lub pracują w branży IT. Tymczasem starcie z rzeczywistością i rynkiem pracy jest o wiele bardziej brutalne. W Polsce tylko 2% osób w spektrum autyzmu pracuje zarobkowo, zaś reszta pozostaje na utrzymaniu swoich rodzin. Osoby, którym udało się podjąć zatrudnienie, zazwyczaj pracują na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji, w niepełnym wymiarze godzin, bez uwzględnienia ich aspiracji i umiejętności. W tej sytuacji ogromną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, które starają się pomóc osobom autystycznym w aktywizacji społecznej i zawodowej. Fundacja JiM we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym i Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowały raport "Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych", z którego wynika, że średni współczynnik aktywności zawodowej osób w spektrum autyzmu w Polsce jest pięciokrotnie niższy niż w Unii Europejskiej. Autorzy raportu twierdzą również iż zwiększenie dostępności rynku pracy dla osób autystycznych mogłoby przynieść korzyści nie tylko tej grupie, ale przede wszystkim stanowiłoby wymierny zysk dla polskiej gospodarki w postaci wpływów do budżetu państwa rzędu nawet 12 mld zł rocznie. Raport przedstawia również rekomendacje dla legislatora dotyczące poprawy sytuacji osób autystycznych:  [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#333333]ujednolicenie systemu monitorującego diagnozy autyzmu,[/color][/font][/size][/li] [li][color=#333333][size=3][font=sans-serif]utworzenie bazy osób w spektrum autyzmu,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#333333][size=3][font=sans-serif]rezygnacja z wykluczającego z rynku pracy charakteru świadczenia pielęgnacyjnego,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#333333][size=3][font=sans-serif]utworzenie regionalnych placówek wspierających osoby autystyczne m.in. w znalezieniu zatrudnienia,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#333333][size=3][font=sans-serif]wspieranie i promowanie programów angażujących osoby autystyczne w sektorze prywatnym, stworzenie systemu zachęt[/font][/size][/color][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif][color=#333333]Dzięki wprowadzeniu tych zmian przez podmioty odpowiadające za wdrażanie polityki publicznej, osoby w spektrum autyzmu miałyby szansę zwiększyć swoją aktywność zawodową. Powyższe zmiany są potrzebne nie tylko społecznie, ale mają również uzasadnienie ekonomiczne.   [/color][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#333333] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#333333]Osoby w spektrum autyzmu posiadają cechy bardzo przydatne w pracy np. pamięć do faktów i liczb, ścisłe przestrzeganie procedur, logiczne podejście do działań, wysoką koncentrację podczas rutynowych zajęć i powtarzalnych ruchów, działania w  oparciu o jasny podział obowiązków. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Dzięki tym cechom osoby autystyczne sprawdzą się między innymi w pracy z dokumentami, jako operatorzy wprowadzania danych do baz, edytorzy tekstów, archiwiści, bibliotekarze, w zawodach twórczych ( fotografia, muzyka, rysownictwo), w branży IT szczególnie w praca z oprogramowaniem, przy pracach produkcyjnych, powtarzalnych, które nie wymagają szybkiego tempa. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Irlandzki psychiatra Michael Fitzgerald w wywiadzie dla "Human Givens Journal" stwierdził iż "[b][color=black]Całą ludzką ewolucję napędzają jednostki lekko autystyczne. Gdyby nie one, nadal siedzielibyśmy w jaskiniach".[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify] Małgorzata Cymborska,  Trener pracy[/justify]