×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby niesłyszące na rynku pracy

Osoby niesłyszące na rynku pracy
Praca dla osób niesłyszących na otwartym rynku pracy jest sporym wyzwaniem. Trudność w znalezieniu zatrudnienia wiąże się między innymi z utartymi stereotypami. Osoby z tą niepełnosprawnością postrzegane są jako te, które posiadają problemy w kontaktach z innymi oraz z komunikacją przy wykonywaniu trudniejszych zadań. Osoby z niepełnosprawnością słuchu nie muszą oznaczać dla pracodawców problemu. Na rynku pracy osoby niesłyszące bardzo dobrze radzą sobie na wielu różnych stanowiskach. Należą do nich zarówno prace fizyczne jak kuchach, pracownik produkcji, magazynier, krawcowa, ogrodnik i inne, jak i na stanowiskach biurowych, np.: wprowadzanie danych, archiwizacja dokumentów, księgowość,  informatyka i wiele innych. Dodatkowo atutem osób niesłyszących jest doskonały zmysł obserwacji, pamięć wzrokowa i kinestetyczna, zdolność skupienia się na zadaniu, sprawność w posługiwaniu się programami do komunikacji społecznej oraz duża motywacja do pracy. [b]Jakie mogą być obawy pracodawców przy zatrudnianiu osoby z niepełnosprawnością słuchu?[/b] Przede wszystkim w  jaki sposób wytłumaczyć i opisać zakres obowiązków na danym stanowisku pracy oraz upewnić się że wszystko zostało zrozumiane ze strony pracownika, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo pracownika z niepełnosprawnością słuchu w przypadku niebezpieczeństwa czy ewakuacji, ale również w jaki sposób pozostali pracownicy mieliby się komunikować, przekazywać zadania, obowiązki czy inne potrzeby. Również istnieją inne obawy pracodawców dotyczące kompetencji osoby niesłyszącej np. czy poradzi sobie z wykonywaniem zadań, ale też obawy wynikające z obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia osoby z orzeczeniem słuchu. Pracodawcy i pracownicy mogą komunikować się z osobami niesłyszącymi na wiele sposobów. Można mówić, ponieważ wiele osób z niepełnosprawnością słuchu potrafi odczytywać mowę z ruchu ust, można porozumiewać się za pomocą pisma oraz za pomocą języka migowego (jeśli ktoś opanował taka umiejętność). Istnieje również wiele nowoczesnych technologii, które taka komunikacje umożliwiają, jak np. aplikacje w telefonie które zapisują mowę i inne. Decyzje o możliwości zatrudnienia osoby niesłyszącej na danym stanowisku pracy podejmuje lekarz medycyny pracy. Indywidualnie, na podstawie opisu stanowiska pracy ocenia i podejmuje decyzję, czy osoba z orzeczeniem słuchu może wykonywać dana pracę. Istnieją zawody, które nie są wskazane przy takiej niepełnosprawności jak m.in.: operator maszyn w ruchu, praca na wysokościach, zawodowy kierowca, praca w obniżonym czy zwiększonym ciśnieniu atmosferycznym, praca w hałasie (ultradźwięki małej częstotliwości), czy praca w ruchu drogowym (ulice, parkingi itp.). Przy zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością, pracodawcy mogą korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń, czy uzyskania refundacji wyposażenia stanowiska pracy z PFRON oraz zwolnienia z wpłat na PFRON dla pracodawców osiągających odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowo korzyścią pozafinansową dla pracodawcy jest – [b]Pozytywny wizerunek pracodawcy i działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu[/b] (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility). Agnieszka Kuźmiuk