×
Zmiana wielkości czcionki:

Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej

Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej
[justify][size=3][font=sans-serif]         Zwana również Unijną Kartą Osoby Niepełnosprawnej lub Kartą Mobilności to dokument, którego zadaniem ma być ułatwienie przemieszczania się po Europie lub korzystania z udogodnień i uprawnień oferowanych w różnych państwach Unii Europejskiej. Projekt został uruchomiony w 2016 roku, jak dotąd nie przyniósł jednak oczekiwanych rozwiązań, kartę wdrożyło zaledwie kilka Państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak : Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Włochy, Malta, Rumunia i Słowenia. Komisja Europejska oceniła w latach 2019 – 2020 projekt i badanie to wykazało, że Karta umożliwia wzajemne uznawanie statusu osoby z niepełnosprawnością na terenie kilku Państw członkowskich, co wcześniej nie było możliwe, aby z powodzeniem wprowadzić dokument, planowane jest w [i]nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030[/i] podjęcie nowych, bardziej skutecznych i ułatwiających szersze wdrożenie działań. Komisja zaproponuje stworzenie przed końcem 2023 r. europejskiej karty osoby niepełnosprawnej, która będzie uznawana we wszystkich państwach członkowskich. Oprze się przy tym na doświadczeniach związanych z projektem pilotażowym zrealizowanym w ośmiu państwach członkowskich oraz z europejską kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Pomimo starań i całego wachlarza działań podjętych przez Organy czy Instytucje, osoby z niepełnosprawnościami nadal napotykają na utrudnienia w podróżowaniu, podjęciu pracy czy w innych dziedzinach życia codziennego. Optymizmu dodaję fakt, że cały czas są prowadzone działania mające na celu polepszenie tego komfortu życia. Miejmy nadzieję, że osoba z niepełnosprawnością przebywająca na terenie danego kraju będzie mogła swobodnie korzystać z udogodnień i praw jakie przysługują rdzennym mieszkańcom. Na razie pozostaje w nadziei czekać na zaopiniowanie Karty Osoby Niepełnosprawnej przez Parlament i ogłoszenie sposobu ubiegania się o ten dokument. Na bieżąco można sprawdzać informacje na stronie ec.europa.eu lub niepełnosprawni.gov.pl.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Karolina Kowalczyk[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify]