×
Zmiana wielkości czcionki:

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia
[size=3][font=Arial][color=#000000][b]Elastyczna forma pracy - [/b]to sposób wykonywania czynności zawodowych, który pozwala ci dostosować warunki i godziny pracy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. To także pozwala na lepsze utrzymywanie “work-life balance”, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym[b].[/b][/color][/font][/size] [justify][size=3][font=Arial][b][color=#000000]Elastyczne formy pracy z perspektywy osób z niepełnosprawnością[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial][color=#000000]Nasi klienci coraz częściej decydują się na podjęcie pracy w elastycznej formie. Przyczyn tej decyzji jest kilka:[/color][/font][/size][/justify] [ol] [li][justify][size=3][font=Arial][color=#000000]Specyfika niepełnosprawności, czyli schorzenie, które nie pozwala na wykonywanie obowiązków w formie stacjonarnej (np. brak możliwości dojazdu, częste wizyty u lekarza, rehabilitacje).[/color][/font][/size][/justify] [/li] [li][justify][size=3][font=Arial][color=#000000]Brak odpowiednich warunków na miejscu pracy: komputer, który nie zawiera programów dla osoby niewidzącej; brak podjazdu dla wózków inwalidzkich i inne.[/color][/font][/size][/justify] [/li] [li][justify][size=3][font=Arial][color=#000000]Sytuacja epidemiologiczna: COVID też przyczynił się do aktywnego rozwoju “pracy w domu” zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Wymusiło to aktywny rozwój biznesu w Internecie i zwiększyło popyt na pracę zdalną.[/color][/font][/size][/justify] [/li] [/ol] [justify][size=3][font=Arial][color=#000000]Nie możemy też pominąć kwestii indywidualnych przyczyn, wśród których: opieka nad rodzicami, małe dzieci itd.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial][b][color=#000000]Praca zdalna[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=Arial]Praca w domu powoli staje się dla nas czymś codziennym. Po wybuchu pandemii COVID -19 coraz więcej osób decyduje się na pracę w trybie home office. Doszło również do zmian w Kodeksie Pracy, w związku  z czym praca zdalna - to praca poza miejscem zatrudnienia. To miejsce wyznacza pracownik po ustaleniu z pracodawcą. Zgodnie z przepisami pracownik ma obowiązek udokumentowania ewidencji wykonanych w ramach pracy czynności – z uwzględnieniem dokładnej daty oraz godziny.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=Arial]Oleksandra Mykhailova[/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=Arial]Trener Pracy[/font][/size][/color][/justify]