×
Zmiana wielkości czcionki:

Aktywizacja zawodowa osób ze schorzeniami układu sercowo - naczyniowego

Aktywizacja zawodowa osób ze schorzeniami układu sercowo - naczyniowego
[justify][size=3][font=sans-serif]Choroby ujęte w orzeczeniu o niepełnosprawności pod symbolem 07-S, odnoszą się m.in. do schorzeń kardiologicznych, jak np. nadciśnienie, choroba wieńcowa serca, czy arytmia. Spektrum tego rodzaju niepełnosprawności powiązane jest z objawami w zakresie nagłych wahań ciśnienia połączonych z wzmożoną potliwością, trudnościami z zasypianiem, utrzymującym się osłabieniem czy zawrotami głowy. Ponadto, nierzadko występuje również wzmożona męczliwość, ujawniająca się przy wykonywaniu czynności związanych ze wzmożonym wydatkiem energetycznym, jak np. przenoszenie ciężkich przedmiotów, czy reagowanie na gwałtowne zmiany środowiska fizycznego, jak np. nagłe wahania temperatury. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Z uwagi na specyfikę opisywanego rodzaju schorzeń, występują pewne uwarunkowana, które wpływają na jakość funkcjonowania w miejscu pracy osób dysponujących orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym ze względu na choroby układu serowo- naczyniowego. Z tej przyczyny, niewskazane jest proponowanie osobom ze schorzeniami kardiologicznymi, zatrudnienia, które obliguje do kontaktu z substancjami chemicznymi oraz wykonywanego w zapyleniu lub na otwartym słońcu. Ponadto, niezalecana jest także praca w hałasie ze względu na naturalną reakcję organizmu człowieka, dotyczącą podwyższenia ciśnienia tętniczego. Co więcej, bardzo duże znaczenie ma także tryb pracy, w ramach którego niewskazany jest system zmianowy oraz zatrudnienie w porze nocnej. Dodatkowo, czynnikiem ryzyka jest także brak właściwej organizacji pracy, niestabilne zatrudnienie, czy niejasno określony zakres wymagań i odpowiedzialności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podstawową zasadą dotyczącą przeciwdziałania chorobom układu sercowo- naczyniowego, jest prawidłowa dieta, bogata w kwasy omega-3, umożliwiająca utrzymanie w normie poziomu cholesterolu. Ponadto, istotna jest także regularna aktywność fizyczna oraz systematyczne monitorowanie stanu zdrowia podczas kontrolnych wizyt lekarskich.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Doradca zawodowy, psycholog[/font][/size][/justify] [justify][/justify]