×
Zmiana wielkości czcionki:

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
[justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#2f2f37]Jak uzyskać 300 zł dofinansowania do przedszkola/żłobka? [/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Placówki MOPR/PCPR nadal realizują pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie  w [b][color=#2f2f37]Obszarze D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej [/color][/b][color=#2f2f37](dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][u][color=#2f2f37]Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka[/color][/u][/b][color=#2f2f37].[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#1b1b1b]Kto może ubiegać się o dofinansowanie?[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Każdy kto posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,[/color][/font][/size][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]jest aktywny zawodowo,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [url=https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zapewnienia-opieki-dla-osoby-zaleznej]Więcej informacji! [/url] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#1b1b1b]Niezbędne dokum[/color]enty: [/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][ul] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]orzeczenie o niepełnosprawności,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]akt urodzenia dziecka,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,[/font][/size][/color][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki).[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#1b1b1b]Kiedy można złożyć wniosek, w jakich terminach jest nabór?[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][url=https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zapewnienia-opieki-dla-osoby-zaleznej]Sprawdź![/url][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2022.[/color][/font][/size][/li] [li][color=#1b1b1b][size=3][font=sans-serif]Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2022[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Pamiętać należy, że możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Zatem jeśli dana osoba przekroczy termin złożenia wniosku ma możliwość uzyskania świadczenia „wstecz”. Nie należy jednak tego uprawnienia nadużywać. Warto złożyć wniosek w przewidzianym terminie.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#1b1b1b]Wysokość dofinansowania:[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]W ramach pomocy jest możliwość uzyskania świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. Pamiętać należy, iż osoba otrzymująca świadczenie zobowiązana jest by zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi. [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Małgorzata Ul, [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b]Prawnik[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#1b1b1b] [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify]