×
Zmiana wielkości czcionki:

Osiąganie przychodów a świadczenia z ZUS

Osiąganie przychodów a świadczenia z ZUS
[justify][size=3][font=sans-serif]Osoby posiadające status rencisty lub emeryta w sytuacji podjęcia zatrudnienia zobowiązane są do poinformowania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości osiąganego przychodu. [b]W tym celu należy złożyć we właściwej placówce ZUS wypełniony formularz  ZUS EROP. Jest to niezwykle ważne by informacja ta została przekazana do ZUS a ZUS właściwe rozliczył wypłacane świadczenie[/b]. Warto zaznaczyć, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, zawieszenie albo zmniejszenie przyznanego świadczenia. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]ZUS w określonych warunkach może zmniejszyć następujące świadczenia:[/b] [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]emeryturę;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]emeryturę pomostową;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rentę z tytułu niezdolności do pracy;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:[/font][/size][/li] a) wypadkiem przy pracy,b) wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,c) chorobą zawodową; [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;[/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rentę rodzinną.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Jakie zarobki/ przychody powodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie? [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wskazać tu należy przychody:[/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy na podstawie stosunku pracy;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy wykonywana na podstawie:[/font][/size][/li] a. umowy-zlecenia,b. umowy agencyjnej,c. innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,d. umowy o dzieło,e. jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy, [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;[/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy nakładczej;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ze stypendium sportowego;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z działalności wykonywanej za granicą;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Uwaga- wyjątki:[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy  przyznanego świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu, jeśli dana osoba :[/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif]ma prawo do emerytury i ukończyła powszechny wiek emerytalny;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ma prawo do emerytury częściowej;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ma prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W przypadku, gdy z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki dana osoba zamierza osiągnąć, wynika, że:[/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wyniesie on ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS zmniejszymy świadczenie;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [b]Wskazać należy, iż w I kwartale 2022 r. przeciętne  miesięczne wynagrodzenie wyniosło- 6235,22 zł. [/b]Małgorzata Ul,  prawnik[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify]