×
Zmiana wielkości czcionki:

EKUZ – jako dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia za granicą

EKUZ – jako dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia za granicą
[justify][size=3][font=sans-serif]EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on prawo [/font][/size][size=3][font=sans-serif]do bezpłatnego leczenia w krajach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Handlu (EFTA) oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Szczególnie w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]okresie wakacyjnym, wyjazdów zagranicznych warto pamiętać o tak ważnym dokumencie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Kto może uzyskać EKUZ?[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie, nie ma możliwości wystawienia EKUZ np. dla danej [/font][/size][size=3][font=sans-serif]grupy czy całej rodziny. [b]Wyrobienie Karty EKUZ jest bezpłatne. [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Jak uzyskać EKUZ? [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wniosek o EKUZ można złożyć na 5 sposobów: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Posiadacz karty EKUZ ma prawo jedynie do leczenia:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]niezbędnego i nieplanowanego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i posiadacz karty za nią zapłaci).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. dana osoba uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem – warto sprawdzić przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważenie dodatkowego ubezpieczenia komercyjnego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (w sytuacji gdy np. dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] Małgorzata Ul,  Prawniik