×
Zmiana wielkości czcionki:

Depresja a praca

Depresja a praca
[justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Podejmując problematykę depresji w kontekście zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami warto na wstępie wyjaśnić jej istotę. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że depresja zgodnie z klasyfikacja DSM-5 wbrew powszechnym przekonaniom nie jest chorobą, a zespołem zaburzeń. Charakteryzują się one podobnymi objawami ale ich podłoże jest nieco inne, co sprawia, że wymagają odmiennych sposobów leczenia. Co więcej depresja nierzadko towarzyszy często w przebiegu różnych chorób psychicznych, np. o podłożu afektywnym, schizofrenii. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Do najczęstszych grup objawów depresji należą między innymi:[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][b]emocjonalne:[/b] lęk, smutek, przygnębienie, poczucie winy,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][b]poznawcze:[/b] zaburzenia snu, obniżony nastrój, zaburzenia koncentracji,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][b]motywacyjne: [/b]apatia, poczucie braku sensu życia, [/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][b]somatyczne: [/b]bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia odżywiania,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black][b]myśli i próby samobójcze[/b][/color][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Wobec tego zaburzenia depresyjne dotykają wielu kluczowych sfer życia człowieka. Mają również przełożenie na funkcjonowanie w środowisku pracy. Jak zatem powinno wyglądać środowisko pracy, by było sprzyjające dla osób cierpiących na zaburzenia depresyjne? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przyjrzeć się kilku aspektom związanym z pracą: [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]1)      [/color][color=black]Wymagania ilościowe [/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Warto pamiętać aby wymiar ilościowy zakresu obowiązków był adekwatny do realnych możliwości, co oznacza, że wysoce niekorzystne jest doprowadzanie do przeciążenia praca, bądź do sytuacji, w których pracownik nie jest w stanie w określonym czasie wykonać przydzielonych obowiązków.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]2)      [/color][color=black]Wsparcie przełożonych[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Atmosfera w pracy powinna sprzyjać możliwości zwracania się z trudnościami do przełożonych. W związku z tym, że trudno o to, by nie pojawiały się różnego rodzaju konflikty i trudności ważne jest aby system zarządzania konfliktem i wsparcia był odpowiednio wdrażany przez przełożonych.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=black]3)      [/color][color=black]Sprawiedliwość i szacunek[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Pracownicy powinni mieć poczucie sprawiedliwego traktowania przez przełożonych, odpowiednio opłacani oraz mieć do siebie wzajemny szacunek w relacjach pracodawca-pracownik. Warto dbać o to, aby pracownicy zajmujący takie same stanowiska byli traktowani w równy sposób oraz aby każdy z pracowników czuł się ważną częścią zespołu.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Wspomniane powyżej ogólne kwestie dotyczące pracy wydają się być uniwersalne i w zasadzie dotyczyć każdego stanowiska i miejsca pracy niezależnie od tego czy jest się osobą z niepełnosprawnością czy też nie. Można zatem wysunąć wniosek że dla osób z zaburzeniami o podłożu depresyjnym wszelkie odstępstwa od higieny pracy, podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w organizacjach są szczególnie istotne. Osoby z niepełnosprawnościami o podłożu psychicznym często są bardziej niż inne wyczulone na różnego rodzaju trudności związane z relacjami międzyludzkimi, dużo bardziej podatne na stres oraz przejawiają trudności w radzeniu sobie z nim oraz emocjami. Co za tym idzie ważne, by środowisko pracy było maksymalnie wspierające. Nie bez znaczenia jest też identyfikacja potencjalnie mogących wywoływać stres bodźców oraz minimalizowanie ryzyka ich pojawienia się.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Paula Kozaczuk, psycholog[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify]