×
Zmiana wielkości czcionki:

Czym są choroby psychiczne?

Czym są choroby psychiczne?
[justify][size=3][font=sans-serif]Od kilku lat odnotowujemy wzrost zdiagnozowanych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, niepokojące jest to, że są one diagnozowane u coraz młodszych osób. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Choroby psychiczne to ogólne określenie zaburzeń o podłożu psychicznym, które utrudniają funkcjonowanie w środowisku, powodują cierpienie i mają negatywny wpływ na relacje międzyludzkie. Choroby te są niezwykle trudne do zdiagnozowania ponieważ nie wszystkie mają klasyczne objawy, poza tym osoby chore nie zdają sobie sprawy ze swoich dolegliwości. Bardzo ważne jest żeby zwracać uwagę na wszelkie zachowania, które budzą w nas niepokój, ponieważ nieleczone mogą doprowadzić do bardzo poważnych skutków. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nie sposób wymienić wszystkie choroby i zaburzenia psychiczne jednak można je podzielić na konkretne typy:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]zaburzenia nerwicowe (lęki, fobie),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zaburzenia osobowości,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]organiczne zaburzenia psychiczne,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]psychozy ( schizofrenia, zaburzenia poczucia rzeczywistości ).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jako Agencja Zatrudnienia działająca na rzecz osób niepełnosprawnych spotykamy się ze znacznym wzrostem zgłaszających się do nas osób właśnie z takimi schorzeniami są to głównie depresje, schizofrenia paranoidalna, choroba afektywna dwubiegunowa. Przy tych schorzeniach osoby często maja problem ze znalezieniem pracy czy utrzymaniem już zdobytego zatrudnienia. Wiele osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane właśnie z powodu zaburzeń psychicznych odczuwa blokadę przed wyjściem do ludzi, wstydzi się swojej niepełnosprawności, ma obawy przed podjęciem nowego zatrudnienia. I właśnie w tym miejscu wychodzimy IM naprzeciw, nasi psychologowie, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy czy opiekunowie stażysty gotowi są do pomocy w zrobieniu tego pierwszego najtrudniejszego kroku w kierunku powrotu na rynek pracy. Dużą rolę w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami (szczególnie natury psychicznej) odgrywają Zakłady Pracy Chronionej. Obecnie w woj. Lubelskim mamy 19 takich przedsiębiorstw, ich głównym zadaniem jest uzyskanie dochodu oraz [b]aktywizacja zawodowa osób[/b] [b]niepełnosprawnych[/b], które nie są w stanie pracować w naturalnym środowisku otwartego rynku pracy. W ZPCH pracodawca ma możliwość dostosowania miejsca pracy pod osobę niepełnosprawną, dysponuje również środkami otrzymanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego może dofinansować leki pracowników, czy pokryć koszty dojazdu do miejsca pracy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Bardzo dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie  osób przewlekle chorych psychicznie odgrywają poszczególne placówki, w których to osoby takie powinny znaleźć profesjonalną pomoc, są nimi miedzy innymi :[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Poradnie Zdrowia Psychicznego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Centra Zdrowia Psychicznego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Ośrodki Interwencji Kryzysowej[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Szpitale Psychiatryczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Warsztaty Terapii Zajęciowej[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Środowiskowe Domy Samopomocy[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nierzadko osoby borykające się z zaburzeniami psychicznymi mają duży problem z tym żeby udać się po profesjonalną pomoc, często jest to spowodowane tym ,że nie dopuszczają do siebie myśli że taka pomoc jest im w ogóle potrzebna. Dlatego właśnie w momencie kiedy zauważymy że zaczyna się dziać z nami coś niedobrego, czujemy jakieś lęki, obawy i widzimy , że objawy te nie ustępują a wręcz nasilają się możemy skorzystać w pierwszej kolejności z bezpłatnej i całodobowej [b]Linii Wsparcia 800 702 222. [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Najważniejszym elementem funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie jest stałe wsparcie jakie powinni otrzymać  ze strony odpowiednich instytucji jak również ze strony najbliższych osób. [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane z powodu zaburzeń psychicznych mają duże szanse, przy odpowiednim wsparciu na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie muszą jedynie pamiętać, że leczenie farmakologiczne oraz terapia psychiatryczna jest tu kluczowym elementem. Przy dobrze dobranym leczeniu farmakologicznym , stałej terapii są w stanie podjąć i utrzymać zatrudnienie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Klienci naszej Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi są namacalnym dowodem na to, że nie ma rzeczy nie możliwych, oczywiście potrzebne jest tu wsparcie i pomoc ale właśnie od tego jesteśmy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do zarejestrowania się do naszej Agencji, dzięki czemu będziemy mogli pomów w powrocie na rynek pracy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Katarzyna Włodarczyk[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Pośrednik pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][/justify]